ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รัฐบาลกัมพูชาซึ่งคุมเสียงข้างมากในรัฐสภาเร่งออกกฎหมายใหม่ๆ ออกมา ซึ่งนักวิจารณ์และฝ่ายค้านกล่าวหาว่าเพื่อรับประกันผลการเลือกตั้งคราวหน้า


Cambodia Politics
Cambodia Politics

ผลการเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชาครั้งสุดท้ายเมื่อสองปีก่อน ทำให้พรรครัฐบาลตื่นตกใจมาก เพราะพรรคฝ่ายค้านเกือบจะชนะการเลือกตั้ง

จะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ในปี พ.ศ. 2561 หรือกว่าสองปีข้างหน้า และนักวิจารณ์กล่าวว่า รัฐบาลซึ่งคุมเสียงข้างมากในรัฐสภา ได้ออกกฎหมายใหม่ๆออกมาหลายฉบับเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม การเลือกตั้ง และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล หรือ NGO รวมทั้งสหภาพแรงงานและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งหมายจะใช้กฎหมายเหล่านี้เป็นเครื่องมือควบคุมกระบวนการเลือกตั้งเพื่อให้พรรครัฐบาลเป็นผู้ชนะ

ร่างกฎหมายฉบับล่าสุดที่กำลังรอการผ่านสภา เป็นกฎหมายเกี่ยวกับสมาคมและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล หรือ Law on Associations and Non-Governmental Organizations ย่อๆ ว่า LANGO

LANGO ให้อำนาจอย่างกว้างขวางครอบคลุมแก่รัฐบาลในการปิดสมาคมหรือองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล ที่ไม่ทำตามระเบียบการจดทะเบียนและการทำรายงานอย่างเข้มงวด หรือที่รัฐบาลเห็นว่าเป็นภัยต่อความสงบ ความมั่นคงแห่งชาติ หรือวัฒนธรรม

รัฐบาลกัมพูชากล่าวอ้างว่ากฎหมายฉบับนี้จะป้องกันการก่อการร้ายและการฟอกเงิน

สหภาพยุโรป สหประชาชาติและสหรัฐได้แสดงความเห็นคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้ รวมทั้ง NGO อีกนับร้อย

ตามกำหนดการ วุฒิสภากัมพูชาจะให้สัตยาบันแก่ LANGO วันศุกร์นี้ แม้ฝ่ายค้านประกาศว่าจะลงคะแนนเสียงคัดค้าน แต่จะไม่มีความหมาย เพราะเป็นฝ่ายเสียงข้างน้อย

Ou Virak นักวิเคราะห์การเมืองและผู้ก่อตั้ง The Future Forum ซึ่งเป็นสถาบันวิเคราะห์ในประเทศ บอกว่า นายกรัฐมนตรี Hun Sen กำลังเตรียมงานสำหรับการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2561

นักวิเคราะห์การเมืองกัมพูชาผู้นี้ บอกว่า รัฐบาลไม่พอใจกับกลุ่ม NGO โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ที่วิเคราะห์ผลการเลือกตั้ง และร้องทุกข์ว่าไม่มีการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรม โดยเฉพาะการประท้วงหลังการเลือกตั้งเมื่อสองปีที่แล้ว

นักวิเคราะห์ Ou Virak กล่าวต่อไปว่า ตามความเห็นของพรรค CPP หรือ Cambodian People’s Party กลุ่ม NGO สนับสนุนฝ่ายค้านและได้รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ

ร่างกฎหมายอีกสองฉบับ ที่กำลังรอคลอด คือกฎหมายควบคุมสหภาพแรงงาน ซึ่งฝ่ายรัฐบาลกล่าวว่าสนับสนุนฝ่ายค้าน และกฎหมายควบคุมเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพราะสื่อสังคม เช่น Facebook และ YouTube กำลังเป็นช่องทางสำหรับการระบายความรู้สึกของคนหนุ่มคนสาวในเรื่องการเมือง

และนักวิเคราะห์ Ou Virak บอกว่า จะไม่ประหลาดใจเลย ถ้าจะมีการอ้างเรื่องเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ต หรือการป้องกันการก่ออาชญากรรมออนไลน์ เพื่อควบคุมอินเทอร์เน็ตที่อาจบ่อนทำลายอำนาจของพรรครัฐบาลได้

นักข่าวและนักเขียน Sebastian Strangio ซึ่งเพิ่งมีหนังสือชื่อ “Hun Sen’s Cambodia” หรือ “กัมพูชาของ Hun Sen” ที่เล่าการพัฒนาทางการเมืองของกัมพูชานับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2522 ออกมาวางขาย เห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่า กฎหมายต่างๆ ที่รัฐบาลกัมพูชาออกมาในเวลานี้ เป็นการเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไป และเป็นการแก้เผ็ดประชาสังคมด้วย

นักข่าวผู้นี้กล่าวว่า นับตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อสองปีก่อน หรือจะว่าในช่วง 20 ปีหลังการเลือกตั้งที่สหประชาชาติควบคุม พรรครัฐบาลกัมพูชามองว่า ประชาสังคมเป็นเสมือนฐานันดรที่ห้าของชาติตะวันตกที่ไม่เป็นมิตร เพราะฉะนั้นกฎหมายที่กำลังออกมา คือเครื่องมือของรัฐบาลในการจัดการกับประชาสังคม โดยไม่กำจัดไปเสียทั้งหมด

รัฐบาลกัมพูชายืนยันว่า ไม่ควรมีความวิตกกังวล และรองนายกรัฐมนตรี Sar Kheng กล่าวไว้ในสัปดาห์ที่แล้วว่า ประชาชนไม่ควรหวั่นวิตกว่า รัฐบาลจะใช้ LANGO ในทางที่ผิด

แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฎในประวัติการทำงานที่แล้วๆ มาของรัฐบาล ไม่สนับสนุนคำปลอบใจประชาชนในเรื่องนี้เลย

XS
SM
MD
LG