ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การศึกษาชิ้นใหม่ยืนยันผลดีของสารคาเฟอีนต่อพัฒนาการในทารกที่คลอดก่อนกำหนดมาก


ผลการวิจัยชิ้นล่าสุดชี้ว่าคาเฟอีนปลอดภัยและมีผลดีต่อเด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนดมากๆเพราะมักมีปัญหาหัวใจหยุดเต้น แพทย์ใช้สารคาเฟอีนช่วยกระตุ้นให้ทารกในตู้อบหายใจเป็นปกติมานานหลายสิบปีแล้วแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับ

การหายใจช่วยให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง ดังนั้นหากเด็กทารกหยุดหายใจ อาจมีผลกระทบสำคัญต่อพัฒนาการต่างๆในเด็ก


ในช่วงต้นของการศึกษาเรื่องนี้ ทีมนักวิจัยได้จ่ายทั้งคาเฟอีนจริงและคาเฟอีนหลอกให้แก่กลุ่มเด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนดหลายเดือนจำนวนสองพันคนในเก้าประเทศ

เมื่อเด็กอายุได้สิบแปดเดือน ทีมวิจัยได้ศึกษาพัฒนาการของเด็กแล้วพบว่ากลุ่มเด็กที่ได้รับคาเฟอีนมีภาวะสมองพิการน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับคาเฟอีนประมาณครึ่งหนึ่ง เช่นเดียวกับอาการบกพร่องอื่นๆ อาทิ ตาบอด หูหนวก และภาวะพัฒนาการทางทักษะความคิดช้า

ล่าสุด คุณบาบาร่า ชูมิดท์ นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัย University of Pennsylvania และผู้ร่วมในทีมงานวิจัย ได้ทำการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งเป็นการติดตามดูพัฒนาการของเด็กกลุ่มเดิมตอนอายุห้าขวบ การศึกษาครั้งนี้มุ่งประเด็นความปลอดภัยของคาเฟอีนที่ให้แก่เด็กกลุ่มนี้ เนื่องจากประเด็นด้านความปลอดภัยของสารเคเฟอีนอาจใช้เวลานานกว่าจะรู้ผล

หลังการวิจัย คุณบาบาร่า ชูมิดท์ ยืนยันว่าคาเฟอีนมีประสิทธิผลดีต่อเด็กคลอดก่อนกำหนดและเน้นว่าคาเฟอีนไม่มีผลค้างเคียงต่อเด็ก

คุณบาบาร่า ชูมิดท์ นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัย University of Pennsylvania กล่าวว่า คาเฟอีน นอกจากปลอดภัยแล้ว ยังได้ผลดีกว่ายาตัวอื่นๆที่ใช้ในเด็กทารกคลอดก่อนกำหนดมากๆ

ทีมนักวิจัยชี้ว่า มีการเปลี่ยนแปลงบางประการในผลของสารคาเฟอีนระหว่างในกลุ่มเด็กสองกลุ่มเมื่อตอนอายุสิบแปดเดือนกับตอนอายุห้าขวบ โดยนักวิจัยเห็นว่าอาการพัฒนาการทางความคิดล่าช้า ที่เกิดในกลุ่มเด็กที่ได้รับคาเฟอีนตอนอายุสิบแปดเดือนได้หายไปเมื่อโตขึ้น

คุณชูมิดท์ กล่าวว่า คาเฟอีนยังมีประโยชน์ต่อการช่วยพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายให้ดีขึ้นหากเด็กมีปัญหาด้านนี้ แต่ไม่มีผลในการแก้ไขความบกพร่องทางด้านทักษะความคิดให้ดีขึ้น

คุณชูมิดท์เขียนในรายงานผลการวิจัยชิ้นนี้ว่า อัตราของการเกิดภาวะผิดปกติทางความคิดตอนอายุห้าขวบอยู่ในระดับต่ำกว่าตอนอายุสิบแปดเดือนอย่างมาก นักวิจัย พบว่า เด็กที่คลอดก่อนกำหนดหลายเดือนเหล่านี้ ทั้งกลุ่มที่ได้รับคาเฟอีนและกลุ่มที่ไม่ได้รับคาเฟอีน เริ่มมีพัฒนาการทางความคิดความอ่านเกือบเท่าเทียมกับเด็กปกติเมื่อโตขึ้น

ผลการศึกษาเรื่อง คาเฟอีนกับพัฒนาการของเด็กทารกคลอดก่อนหลายเดือน ตีพิพม์ในวารสาร The American Medical Association เมื่อเร็วๆนี้

XS
SM
MD
LG