ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทย 28 ก.พ 2555


รายงานข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทย 28 ก.พ 2555

Moody’s ชี้กรีซยังมีความเสี่ยงสูงแม้เพิ่งได้รับอนุมัติเงินช่วยเหลือก้อนใหม่ - NABE คาดการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัวต่อเนื่อง – โอบาม่าเน้นส่งเสริมการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอเมริกา – ผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารโลกกระตุ้นให้จีนเปิดตลาดเสรีในประเทศมากขึ้น - รัฐบาลจีนมีแผนรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่จีนซื้อรถยนต์ยี่ห้อของจีนเท่านั้น

Moody’s ชี้กรีซยังมีความเสี่ยงสูงแม้เพิ่งได้รับอนุมัติเงินช่วยเหลือก้อนใหม่

สำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody’s เผยว่ากรีซยังมีความเสี่ยงสูงที่อาจผิดนัดชำระหนี้ในอนาคต แม้ผู้นำยุโรปเพิ่งอนุมัติเงินช่วยเหลือก้อนใหม่ 172,000 ล้านดอลล่าร์ Moody’s ระบุว่าดูเหมือนรัฐบาลกรีซอาจไม่สามารถหาเงินกู้ก้อนใหม่ได้อีกเมื่อเงินช่วยเหลือที่เพิ่งได้รับอนุมัตินี้หมดลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

NABE คาดการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัวต่อเนื่อง – โอบาม่าเน้นส่งเสริมการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอเมริกา

สมาชิกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธุรกิจแห่งชาติหรือ NABE มีรายงานคาดการณ์ว่าอัตราการว่างงานในสหรัฐปีนี้จะลดลงอยู่ที่ระดับ 8.3% ต่ำกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ 0.6% NABE ชี้ว่าขณะนี้บริษัทต่างๆกำลังเพิ่มการใช้จ่ายลงทุนด้านเครื่องจักร วัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเพิ่มผลผลิต ซึ่งจะมีผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นด้วย

ประธานาธิบดี Barack Obama ประชุมร่วมกับผู้ว่าการรัฐต่างๆ 50 รัฐที่ทำเนียบไวท์เฮ้าส์ และได้ขอให้แต่ละรัฐลงทุนด้านการศึกษามากขึ้น เพราะเชื่อว่าเป็นหัวใจในการสร้างศักยภาพการแข่งขันของอเมริกาในตลาดโลก และเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มอัตราการจ้างงานในสหรัฐ

ผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารโลกกระตุ้นให้จีนเปิดตลาดเสรีในประเทศมากขึ้น

ผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารโลก นาย Robert Zoellick เปิดเผยรายงานพิเศษว่าการเติบโตรวดเร็วทางเศรษฐกิจของจีนเป็นเพียงแค่แนวโน้มระยะสั้น นอกเสียจากจีนจะปฏิรูปเศรษฐกิจและเปิดตลาดเสรีมากขึ้นนาย Robert Zoellick แนะให้รัฐบาลจีนลดบทบาททางเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสแก่เอกชน ปกป้องสิทธิด้านที่ดินของเกษตรกร ปรับเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาการส่งออกเป็นพึ่งพาการบริโภคในประเทศ และธนาคารเอกชนของจีนควรมีบทบาทในภาคการเงินมากขึ้น

รัฐบาลจีนมีแผนรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่จีนซื้อรถยนต์ยี่ห้อของจีนเท่านั้น

รัฐบาลจีนมีแผนรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่จีนเลิกซื้อรถยนต์ยี่ห้อต่างประเทศ แต่ให้ซื้อเฉพาะรถยนต์ยี่ห้อของคนจีนเองเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมรถยนต์จีน อย่างไรก็ตามคาดว่าการณรงค์ดังกล่าวจะไม่มีผลต่อตลาดรถยนต์โดยรวมของจีนมากนัก เนื่องจากรถยนต์ที่ซื้อโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนนั้นมีสัดส่วนไม่ถึง 5% ของตลาดรถยนต์ทั้งหมดของจีน ปัจจุบันเงินที่รัฐบาลจีนใช้จ่ายซื้อรถยนต์มีมูลค่าราว 12,000 ล้านดอลล่าร์ต่อปี

XS
SM
MD
LG