ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ธนาคารสวิสฯอาจเปิดเผยชื่อเจ้าของบัญชีลับ Facebook ยอมรับระบบกลั่นกรองข้อความไม่ได้ผล และข่าวธุรกิจอื่นๆ


สวิสเซอแลนด์ใกล้จะทำความตกลงกับสหรัฐได้ในเรื่องนักลงทุนอเมริกันหลบเลี่ยงภาษีด้วยการฝากเงินในบัญชีลับในธนาคารสวิส

ข้อตกลงดังกล่าวจะอนุญาต แต่ไม่บังคับให้ธนาคารในสวิสเซอแลนด์เปิดเผยชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารแก่เจ้าหน้าที่สหรัฐที่ดำเนินการสืบสวนคดีเลี่ยงภาษีได้

ในการให้ความร่วมมือเช่นนี้ ธนาคารสวิสสามารถหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องร้องว่าให้ความช่วยเหลือผู้เลี่ยงภาษี แต่ยังต้องจ่ายค่าปรับให้สหรัฐ

รัฐสภาของสวิสเซอแลนด์จะต้องพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อร่างข้อตกลงฉบับนี้ ก่อนจะมีผลบังคับใช้ได้ ซึ่งคาดกันว่าจะมีการพิจารณากันในสองสามเดือนข้างหน้านี้

และดูเหมือนว่า EU หรือสหภาพยุโรปจะผ่อนคลายมาตรการรัดเข็มขัดที่กำหนดให้กับประเทศในเขตเงินยูโรที่ต้องขอความช่วยเหลือทางการเงิน หรือที่ต้องดำเนินนโยบายทางการเงินให้ได้ตามเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกของ EU

เนเธอร์แลนด์และปอร์ตุเกสได้เวลาเพิ่มอีกหนึ่งปีเพื่อทำงานลดการขาดดุลฯลงให้ต่ำกว่า 3% ของ GDP ของประเทศ ซึ่งเป็นเงื่อนไขของภาคี EU ส่วนฝรั่งเศส เสปน โปแลนด์ และ สโลวีเนียได้รับการขยายเวลาออกไปสองปี

ในอีกด้านหนึ่ง องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ซึ่งมีชาติสมาชิก 34 ประเทศ มีรายงานออกมาที่ระบุว่า กลุ่มประเทศเขตเงินยูโรที่มีความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ อาจประสบภาวะเศรษฐกิจซบเซา ซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจโลกได้ และว่า อัตราการโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเขตเงินยูโรจะลดลงอีก .6% ในปีนี้ หลังจากที่ลดลง .5% ในปีที่แล้ว

ขณะเดียวกัน OECD ยกย่องสหรัฐที่แก้ไขปัญหาในระบบการเงินของตนได้ และแสดงความยินดีที่ญี่ปุ่นเปลี่ยนมาใช้นโยบายการเงินที่กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแข็งขันมากขึ้น

OECD คาดกว่า เศรษฐกิจโลกจะโตในอัตรา 3.1% ในปีนี้ และเพิ่มเป็น 4% ในปีหน้า

และ Facebook ยอมรับว่าระบบกลั่นกรองข้อความที่มีผู้โพสท์ลงใน Facebook ซึ่งแสดงความรังเกียจเดียดฉันท์ของตน ทำงานไม่ได้ผลอย่างที่คาดหวัง

Facebook มีถ้อยแถลงนี้ออกมาในขณะที่มีรายงานข่าวว่า บริษัทธุรกิจระงับการโฆษณาสินค้าของตนทาง Facebook เพราะแรงกดดันจากกลุ่มสตรี

วารสาร MediaWeek ในอังกฤษ รายงานว่า มีการถอนโฆษณาสินค้าอย่างน้อย 13 ยี่ห้อออกจาก Facebook รวมทั้งบริษัทรถยนต์ Nissan หลังจากที่กลุ่มสตรี ซึ่งมีชื่อเรียกว่า ‘Women, Action & the Media’ ส่งจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้ Facebook ปรับปรุงการกลั่นกรองเนื้อหาที่ดูถูกผู้หญิง หรือที่ยกย่องการกระทำความรุนแรงต่อเด็กหญิงและผู้หญิง

Facebook ยอมรับว่า จะต้องมีระบบกลั่นกรองที่ทำงานได้ผลดีกว่าที่เป็นอยู่ และให้คำมั่นว่าจะทำเช่นนั้นให้ได้

และผลการวิเคราะห์ของ Pew research Center ที่เพิ่มเผยแพร่ออกมา แสดงให้เห็นว่า 40% ของผู้หญิงที่เป็นมารดาในอเมริกาเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว เพิ่มขึ้นจาก 11% เมื่อ 50 ปีที่แล้ว

มารดาที่ว่านี้มีทั้งที่มีสามีและที่ไม่มีสามี โดย 2 ใน 3 เป็นมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยตนเอง และอีก 1 ใน 3 เป็นมารดาที่มีรายได้มากกว่าสามี

นักวิจัยของ Pew Research Center บอกว่า เหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากเช่นนี้ ก็เพราะในเวลานี้ จำนวนผู้หญิงที่มีการศึกษาจบระดับปริญญาตรี มีมากกว่าผู้ชาย และมีแรงงานผู้หญิงเพิ่มขึ้นเกือบจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของแรงงานทั้งหมดในสหรัฐ
XS
SM
MD
LG