ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เกาหลีใต้ส่งออกปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 6.4% Fiat ซื้อหุ้นมูลค่า $4.35 พันล้านจาก Chrysler และ Dubai ทำลายสถิติการจุดดอกไม้ไฟต้อนรับปีใหม่


การส่งออกของเกาหลีใต้ในปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 6.4% สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ คือโทรศัพท์มือถือ และรถยนต์ ทั้ง Samsung และ Hyundai Motor กล่าวว่า กำไรของตนเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สาม สืบเนื่องมาจากความต้องการโทรศัพท์มือถือในเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือที่กำลังขยายตัว ในขณะที่รถยนต์ขายดีในตลาดจีน

ที่ทำให้วิตกกันบ้างคือค่าเงิน Yen ของญี่ปุ่นที่อ่อนตัวลงในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับเงิน Won ของเกาหลีใต้ กระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรมและพลังงานของเกาหลีใต้เตือนว่า ถ้าค่าเงิน Yen ยังลดต่ำลงต่อไปอีก จะส่งผลกระทบการส่งออกของประเทศได้

และในวันปีใหม่นี้ Latvia หนึ่งในกลุ่มประเทศแถบทะล Baltic ได้เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศเขตเงินยูโรแล้ว แม้ประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งมีอยู่ราวๆสองล้านคน จะหวั่นวิตกว่า ระดับราคาสิ่งของในประเทศจะเพิ่มสูงขึ้น แต่รัฐบาล Latvia พยายามเน้นย้ำในด้านผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นตามมา เช่นการลงทุนจากต่างประเทศ และการส่งออกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

ในอีกด้านหนึ่ง Lithuania อีกประเทศหนึ่งในแถบทะเล Baltic มุ่งมั่นจะเข้าเป็นสมาชิกในเขตเงินยูโรให้ได้ในปีหน้า

และบริษัทรถยนต์ Fiat ตกลงซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของบริษัทรถยนต์ Chrysler ของสหรัฐแล้ว การรวมตัวของสองบริษัทนี้ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์สองรายนี้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตรถยนต์ใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ในโลก ยี่ห้อรถที่สองบริษัทนี้ผลิตและคุ้นหูมานานแล้วมี Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Chyrsler, Dodge และ Jeep

และรัฐบาลสหรัฐแถลงในวันแรกของปี 2557 ว่า มีคนอเมริกันราวๆ 6 ล้านคนที่มีประกันสุขภาพใหม่ตามกฎหมาย Affordable Care Act หรือที่เรียกกันง่ายๆว่า Obamacare

มีประชาชนเป็นจำนวนมากที่มีประกันสุขภาพเป็นครั้งแรก โดยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล กฎหมายการประกันสุขภาพฉบับนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญของประธานาธิบดี Barack Obama

และ Guinness World Record ประกาศทางเว็บไซต์ ว่าการแสดงดอกไม้ไฟใน Dubai ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทำลายสถิติเดิมที่ Kuwait ทำไว้เมื่อสองปีที่แล้ว

การแสดงดอกไม้ไฟใน Dubai ครั้งนี้ ใช้เวลาเตรียมงาน 10 เดือน ใช้ดอกไม้ไฟทั้งหมดห้าแสนดอก สำหรับการแสดงที่กินเวลาประมาณ 6 นาที

รายงานข่าวกล่าวว่า ค่าใช้จ่ายสำหรับงานนี้ตกราวๆ $6.7 ล้าน บริษัท Grucci ในอเมริกา ซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องดอกไม้ไฟเป็นผู้ออกแบบ ใช้ช่างเทคนิค 200 คน และคอมพิวเตอร์ 100 เครื่อง สำหรับประสานงานการจุดดอกไม้ไฟตามแนวชายฝั่งทะเลยาว 94 กม. ของ Dubai

สถิติเดิมที่ Kuwait ทำไว้ในปี 2011 นั้น ใช้ดอกไม้ไฟ 77,282 ดอก และใช้เวลาจุดนานถึงหนึ่งชั่วโมง
XS
SM
MD
LG