ลิ้งค์เชื่อมต่อ

จีนสนับสนุนข้อเสนอของ Asean + 3 เพื่อตั้งธนาคารสนับสนุนระบบสาธารณูปโภค และข่าวธุรกิจอื่นๆ


1. จีนสนับสนุนข้อเสนอของสมาคมอาเซียนกับสามประเทศคู่เจรจา คือจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เพื่อตั้งธนาคารที่จะสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อเพื่อสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในกลุ่มประเทศอาเซียน ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซียประมาณว่าในช่วง 10 ปีจนถึงปี 2561 กลุ่มประเทศอาเซียนจะต้องการเงินลงทุนด้านนี้ถึงแปดล้านล้านดอลลาร์

2. รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ จะสนทนาสดทาง Google+ กับคนอเมริกันทั่วประเทศในวันศุกร์ที่ 10 พ.ค. นี้เพื่อตอบคำถามเรื่องความเกี่ยวพันของสหรัฐฯ ในเวทีโลก กับประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการสร้างงานที่สหรัฐฯ จะได้รับ

3. นาย Warren Buffett มหาเศรษฐีและนักลงทุนอเมริกันให้ความเห็นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ค่อยๆ ฟื้นตัวแต่อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำทำให้ไม่น่าลงทุนในพันธบัตร แต่ราคาหุ้นของสหรัฐฯ อยุ่ในระดับที่สมเหตุสมผลขณะนี้ นาย Warren Buffett กล่าวด้วยว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะขยายตัวได้ดีในอนาคตเพราะสังคมเริ่มตระหนักในศักยภาพและความสามารถของสตรี ซึ่งเท่าที่ผ่านมาไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์เท่าที่ควร

4. Marissa Mayer ซึ่งเป็น CEO ของ Yahoo ปรับเปลี่ยนนโยบายเรื่องสวัสดิการของพนักงานสตรี โดยพนักงานที่คลอดบุตรจะมีสิทธิลาพักโดยได้เงินเดือน 16 สัปดาห์ ส่วนพ่อแม่ที่รับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงก็จะได้สิทธิลาพักโดยได้เงินเดือน 8 สัปดาห์เช่นกัน
XS
SM
MD
LG