ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นาง Aung San Suu Kyi เผยความต้องการจะลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีพม่าในการเลือกตั้ง 2 ปีข้างหน้า


นาง Aung San Suu Kyi ผู้นำฝ่ายค้านของพม่า กล่าวปราศัยต่อที่ประชุม World Economic Forum เมื่อวันพฤหัสบดี ที่กรุง Naypyitaw ว่าอยากจะสมัครรับเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี ค.ศ. 2015 หรืออีกราวๆสองปีข้างหน้า

เธอกล่าวว่า ถ้อยแถลงนี้เป็นการแสดงความหวังอย่างตรงไปตรงมา และด้วยความจริงใจ เธอยอมรับด้วยว่า ปัญหาก็คือ ประธานาธิบดีไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง และสำหรับตัวเธอโดยเฉพาะแล้ว จะต้องมีบทแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่อย่างนั้นเธอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะลงสมัครแข่งขัน

รัฐธรรมนูญของพม่ากำหนดว่า ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้ จะต้องไม่มีคู่สมรส หรือบุตรที่เป็นคนต่างชาติ

นาง Aung San Suu Kyi มีบุตรชายสองคนที่ถือสัญชาติอังกฤษกับนาย Michael Aris สามีที่ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญของพม่าฉบับนี้ ยังกำหนดไว้ด้วยว่า ประธานาธิบดีจะต้องมีประสบการณ์ทางการทหารด้วย ซึ่งผู้นำฝ่ายค้านคนนี้ไม่มี

สำหรับการแก้ไขมาตราสำคัญๆของรัฐธรรมนูญนั้น ผู้นำฝ่ายค้านอธิบายกระบวนการให้ผู้สื่อข่าวรับฟังว่า สมาชิกรัฐสภาทั้งสภาสูงและสภาล่าง มากกว่า 75% จะต้องให้ความเห็นชอบ 25% ของสมาชิกทั้งสองสภาได้รับการแต่งตั้งมาจากกองทัพ

นอกจากนี้ บทแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวยังจะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนมากกว่า 50% ในการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติจากประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วย

และต่อคำถามเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการว่างงาน ผู้นำฝ่ายค้านของพม่ากล่าวว่า การสร้างงานใหม่ๆขึ้นมา เป็นความปรารถนาอันดับหนึ่งของชาวพม่าในขณะนี้

เธอบอกว่า ผู้คนโดยเฉพาะคนหนุ่มสาว ต้องการงานทำ ไม่ต้องการของแจกฟรี เขาต้องการศักด์ศรีของการหาเลี้ยงตนเอง

ผู้นำฝ่ายค้านของพม่าระบุลำดับความสำคัญของความต้องการของประชาชนไว้ว่า อันดับที่หนึ่ง คืองาน ที่สองคือน้ำใช้ ที่สามคือถนนหนทาง ไฟฟ้ามาในอันดับที่สี่ การศึกษาและสุขภาพอนามัยอยู่ในอันดับที่ห้าและหก ตามลำดับ

นาง Aung San Suu Kyi กล่าวส่งท้ายว่า อัตราการว่างงานใน Kawmhu ซึ่งเป็นเขตปกครองใกล้กรุงย่างกุ้งที่เลือกเธอเข้าสภานั้น สูงถึง 75% ใกล้กับอัตราการว่างงานของประเทศ และว่า ถ้าคนหนุ่มสาวที่ไม่มีงานทำ เกิดความหมดหวังกับอนาคต ก็จะกลายมาเป็นปัญหาสังคมของประเทศต่อไปได้
XS
SM
MD
LG