ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักกิจกรรมสิทธิมนุษยชนแสดงความกังวลที่พระภิกษุพม่าเดินขบวนสนับสนุนการขับชนกลุ่มน้อยมุสลิมโรฮิงจะออกจากประเทศ


Human Right Watch เรียกร้องให้นางออง ซาน ซู จีแสดงท่าทีแข็งขันมากขึ้นเพื่อสนับสนุนชาวมุสลิมโรฮิงจะ

เป็นเวลาสามวันนับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่พระภิกษุพม่าหลายร้อยคนออกมาเดินขบวนในเมืองมัณฑะเลย์สนับสนุนให้แยกและขับชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมโรฮิงจะออกจากประเทศซึ่งสอดคล้องกับท่าทีของรัฐบาลพม่า ความขัดแย้งด้านศาสนาระหว่างชาวพุทธกับชาวชาวมุสลิมโรฮิงจะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วราว 90 คน และนาย Phil Robertson รองผู้อำนวยการของหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน Human Right Watch – Asia ได้แสดงความกังวลที่พระภิกษุพม่าซึ่งเป็นผู้นำทางสังคมและด้านจิตใจ ออกมาเรียกร้องให้ขับชนกลุ่มน้อยดังกล่าวออกจากประเทศ ทั้งๆ ที่เมื่อ 5 ปีที่แล้วพระภิกษุพม่ามีบทบาทเป็นผู้นำในการเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลทหารพม่า รวมทั้งเรียกร้องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน นักสิทธิมนุษยชนบางคนตั้งข้อสังเกตด้วยว่าในการเดินขบวนเมื่อปี 2550 ซึ่งได้ชื่อว่าการปฏิวัติผ้าเหลืองที่พระพม่าถูกปราบปรามและสังหารไปไม่น้อยนั้น เป้าของการประท้วงดังกล่าวคือพล.อ. เต็ง เส่ง ผู้รักษาการนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้คือประธานาธิบดีพม่าคนปัจจุบัน

ส่วนนางออง ซาน ซู จี ผู้นำฝ่ายค้านของพม่าก็ถูกตำหนิในกรณีชาวมุสลิมโรฮิงจะนี้เช่นกัน ว่าไม่ได้แสดงท่าทีสนับสนุนสิทธิของชนกลุ่มน้อยดังกล่าวอย่างแข็งขันเท่าที่ควร และนาย Phil Robertson แห่งหน่วยงาน Human Right Watch – Asia เรียกร้องให้เธอออกมาแสดงความเป็นผู้นำในเรื่องนี้ด้วย ในระหว่างที่หาเสียงเลือกตั้งนั้นนางออง ซาน ซู จีสัญญาว่าจะสนับสนุนการสร้างความปรองดองระหว่างชนกลุ่มน้อยต่างชาติพันธุ์ของพม่า

ตามกฎหมายเรื่องการให้สัญชาติเมื่อปี 2525 ในขณะนี้พม่ามีชนกลุ่มน้อยต่างๆ ซึ่งได้รับการรับรองตามกฎหมายรวม 135 กลุ่ม แต่ชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมโรฮิงไม่ได้รวมอยู่ในกลุ่มที่กฎหมายนี้รับรอง
XS
SM
MD
LG