ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้ที่ดูแลด้านสุขภาพของผู้ที่ลี้ภัยมาจากพม่าวิตกกังวลว่า คนที่ลี้ภัยจากพม่าเข้ามาในเขตแดนไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ


ผู้ที่ดูแลด้านสุขภาพของผู้ที่ลี้ภัยมาจากพม่าวิตกกังวลว่า คนที่ลี้ภัยจากพม่าเข้ามาในเขตแดนไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ผู้ที่ดูแลด้านสุขภาพของผู้ที่ลี้ภัยมาจากพม่าวิตกกังวลว่า คนที่ลี้ภัยจากพม่าเข้ามาในเขตแดนไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ผู้ที่ทำงานด้านการบริบาลสุขภาพในประเทศไทยที่ให้การบริบาลแก่คนที่ลี้ภัยมาจากพม่ากล่าวว่าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือกำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คนจำนวนมากหลบหนีการที่ทหารพม่าผลักดันกองกำลังคล้ายทหารของชนกลุ่มน้อยที่ปฏิบัติการอยู่ตามแนวชานแดน ผู้ลี้ภัยเหล่านั้นส่วนมากไม่มีทางเลือกอื่นใดและจำเป็นต้องแสวงหาการบริบาลในเขตประเทศไทย

แพทย์หญิง ซินเธีย หม่อง ผู้อำนวยการของสถานพยาบาลแม่เตา ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งอยู่ทางชายแดนไทยส่วนที่ติดกับพม่า และเป็นที่ที่รักษาพยาบาลให้ผู้ลี้ภัยฟรีๆนั้นกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า ผู้ที่หลบหนีมาจากพม่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและผู้ที่มาขอรับการบริบาลสุขภาพที่สถานพยาบาลของคุณหมอมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

คุณหมอ ซินเธีย หม่อง กล่าวว่า คนไข้ผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อและผู้มีปัญหาสุขภาพด้านการสืบพันธุ์มีจำนวนมากขึ้นเป็นพิเศษ นอกจากนี้ผู้ที่มีปัญหาทุโภชนาการที่ข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยก็มีอีกมากมาย ดังนั้น จำนวนผู้ที่มาขอรับการบริบาลจึงเพิ่มขึ้นทุกๆวัน คุณหมอ ซินเธีย หม่อง และองค์การช่วยเหลือด้านการแพทย์อื่นๆนำผลการสำรวจมาเปิดเผย ผลการสำรวจนั้นแสดงให้เห็นว่า เด็กในภาคตะวันออกของพม่ากว่าร้อยละ 40 ประสบปัญหาทุโภชนาการ และเด็กทุกหนึ่งในเจ็ดคนเสียชีวิตตอนอายุยังไม่ถึงห้าขวบ เด็กเหล่านั้นเสียชืวิตเพราะการเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้

บรรดาผู้ลี้ภ้ยและนักกิจกรรมพม่าผู้สนับสนุนเรื่องสิทธิกล่าวว่า ทหารพม่าเร่งโจมตีกองกำลังคล้ายทหารของชนกลุ่มน้อยในช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนหน้าเพื่อบังคับให้พวกเขายอมคล้อยตามอีกด้วย แต่บรรดากลุ่มสนับสนุนเรื่องสิทธิกล่าวด้วยว่า ทหารพม่าฆ่า ข่มขืนกระทำชำเราและทำให้พลเรือนพลัดถิ่นฐาน โดยการบังคับให้พลเรือนจำนวนมากหลบหนีเข้ามาในประเทศไทย

ดร.วรวิทย์ สุวรรณวานิชกิจ นักวิจัยของศูนย์สาธารณสุขและสิทธิมนุษยชนของมหาวิทยาลัยจอห์นส ฮอพกิ้นส ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ถ้าไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขการกระทำอันมิชอบที่เป็นตัวการก่อเรื่อง ความปราศจากหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็นตัวกระพือโหมวิกฤติการณ์ด้านสุขภาพเหล่านี้แล้ว ภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยจะยังคงต้องแบกภาระอันเกิดจากการที่พม่าดำเนินงานล้มเหลวในด้านสุขภาพต่อไป

ดร.วรวิทย์กล่าวด้วยว่า คุณภาพของการบริบาลสุขภาพในพม่านั้นไม่ดีเลยจนทำให้คนจำนวนมากต้องมารับการบำบัดรักษาที่ประเทศไทย

องค์การระหว่างประเทศที่ให้การบริบาลสุขภาพฟรีต้องเผชิญกับการจำกัดกีดกันอย่างเข้มงวดในพม่า หรือไม่ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติงานในพม่า

XS
SM
MD
LG