ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นางออง ซาน ซูจี หวังว่าชัยชนะของเธอและพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยในการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันอาทิตย์ คือการก้าวย่างสู่การเมืองยุคใหม่ของพม่า


ผู้นำประชาธิปไตยของพม่า นางออง ซาน ซูจี กล่าวแสดงความหวังว่าชัยชนะของเธอและพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยในการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันอาทิตย์ คือการก้าวย่างสู่การเมืองยุคใหม่ของพม่า แม้ว่าพรรค NLD ของเธอจะมีที่นั่งเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆในสภาผู้แทนราษฎรของพม่าที่ซึ่ง ส.ส ส่วนใหญ่มาจากพรรคที่ได้รับการหนุนหลังจากกองทัพทหารพม่าก็ตาม

เสียงผู้สนับสนุนนางออง ซาน ซูจี ดังก้องด้านหน้าที่ทำการใหญ่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ในนครย่างกุ้ง ภาพหลังจากที่พรรค NLD ประกาศชัยชนะของนางออง ซาน ซูจีและสมาชิกพรรคคนอื่นๆซึ่งได้รับเลือกเกือบทั้งหมดของที่มีการเลือกตั้งซ่อม 45 ที่นั่งในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ นับเป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า 20 ปีที่พรรค NLD มีสมาชิกเข้าไปนั่งในรัฐสภาพม่า

นางออง ซาน ซูจีให้สัญญาว่าเธอและสมาชิกพรรค NLD จะทำงานร่วมมือกับพรรคการเมืองอื่นๆที่ต้องการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น และว่าผลการเลือกตั้งในวันอาทิตย์แสดงให้เห็นถึงเค้าลางแห่งประชาธิปไตยที่กำลังเกิดขึ้นในพม่า

เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพผู้นี้แสดงความหวังว่าพม่ากำลังย่างก้าวสู่ยุคใหม่ ซึ่งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบอบการเมืองมากขึ้น พรรค NLD จะพยายามกดดันให้รัฐบาลพม่ายุติความรุนแรงกับชนกลุ่มน้อย ตลอดจนพยายามผลักดันให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญฉบับเดิมที่ผู้นำทหารพม่าเป็นผู้ร่างขึ้น

แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่ของพม่าไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เพราะแม้พรรค NLD อาจชนะการเลือกตั้งซ่อมทั้งหมด 45 ที่นั่งก็จะมีเสียงในสภาพม่า 7% ของที่นั่งทั้งหมด ขณะที่สมาชิกรัฐสภาคนอื่นๆส่วนใหญ่มาจากพรรคที่ทหารเป็นผู้หนุนหลัง นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังกำหนดด้วยว่ากองทัพพม่าต้องมีที่นั่งในรัฐสภาอย่างน้อย 1 ใน 4 หรือ 25%

ทางด้านคุณซูแซน ดิแมจจิโอรองประธานโครงการ Global Policy ของสถาบัน Asia Society เชื่อว่าแม้พรรค NLD มีขวากหนามมากมายรออยู่ข้างหน้า แต่ชัยชนะเมื่อวันอาทิตย์ก็ยังมีความสำคัญอย่างยิ่ง

นักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่า อย่างน้อยพรรค NLD ก็เป็นเสียงคัดค้านที่น่าเชื่อถือในรัฐสภา ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาระบอบการเมืองของพม่า คุณซูแซน ดิแมจจิโอยังบอกด้วยว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้แสดงให้เห็นด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่สหรัฐควรยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อพม่า โดยก่อนหน้านี้ทางสหภาพยุโรปได้ปรกาศออกมาแล้วว่า หากการเลือกตั้งในพม่าในวันอาทิตย์เป็นไปอย่างโปร่งใสยุติธรรม สหภาพยุโรปก็จะนำเรื่องการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อพม่าขึ้นมาพิจารณาในการะชุมที่กรุงบรสเซลล์ในวันที่ 21 เมษายน

ในส่วนของประชาชนพม่าเองนั้น หลายคนมีความหวังว่าการที่นางออง ซาน ซูจีได้รับเลือกเข้าไปนั่งในสภาอาจมีส่วนที่ช่วยให้ชีวิตของชาวพม่าดีขึ้นได้บ้าง

คุณนาน เมี๊ยต เมี๊ยต ดูวิน ผู้อาศัยอยู่ในเขตที่นางออง ซาน ซูจีลงสมัครรับเลือกตั้ง บอกว่าแม้จะเป็นเสียงส่วนน้อยนิด แต่

อย่างน้อยที่สุดนางซูจีก็จะสามารถนำเสนอปัญหาต่างๆ เช่นปัญหาความยากจนของชาวพม่าให้รัฐสภารับรู้ ส่วนรัฐสภาและรัฐบาลพม่าจะรับฟังหรือไม่ หรือจะนำไปปฏิบัติมากน้อยแค่ไหน คงเป็นเรื่องที่ชาวพม่าอย่างเธอมิอาจคาดเดาได้และต้องขึ้นอยู่กับตัวผู้นำพม่าเอง

XS
SM
MD
LG