ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รัฐสภาพม่ากำลังถกเถียงเรื่องการร่างกฎหมายควบคุมการลงทุนจากต่างชาติซึ่งถูกต่อต้านจากธุรกิจรายย่อยในพม่า


รัฐสภาพม่ากำลังร่างกฎหมายควบคุมเม็ดเงินลงทุนที่กำลังหลั่งไหลเข้าสู่พม่าภายหลังการเปิดประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง แต่นักวิเคราะห์ชี้ว่าร่างกฎหมายดังกล่าวยังคงมีปัญหาอยู่ไม่น้อย

เศรษฐกิจพม่าในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาประสบความยากลำบากจากการปกครองโดยระบอบทหารและการบริหารจัดการที่ด้อยประสิทธิภาพ แต่รัฐบาลพม่าชุดใหม่พยายามอย่างยิ่งที่จะกอบกู้เศรษฐกิจให้เติบโตรุ่งเรืองอีกครั้งด้วยการกระตุ้นการลงทุนจากต่างชาติ ถึงกระนั้นรัฐสภาพม่ายังคงประสบอุปสรรคในการร่างกฎหมายควบคุมการลงทุนระหว่างประเทศ

ร่างกฎหมายฉบับเดิมนั้นให้สิทธินักลงทุนต่างชาติในการทำธุรกิจต่างๆ ในพม่าได้โดยไม่ต้องร่วมทุนกับบริษัทพม่า แต่ร่างกฎหมายใหม่จำกัดสิทธินักลงทุนต่างชาติให้ถือครองกรรมสิทธิ์ทั้งหมดได้ในธุรกิจบางประเภทเท่านั้น อาจารย์ Sean Turnell นักเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Macquarie ในออสเตรเลียกล่าวต่อสมาคมผู้สื่อข่าวต่างชาติในประเทศไทย ว่าขณะนี้ร่างกฎหมายควบคุมการลงทุนต่างชาติกำลังถูกต่อต้านจากกลุ่มธุรกิจในท้องถิ่น

นักเศรษศาสตร์ผู้นี้ชี้ว่าดูเหมือนจะมีการสกัดกั้นไม่ให้บริษัทต่างชาติมีสิทธิขาด 100% ในธุรกิจบางประเภท ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะจริงๆแล้วในธุรกิจบางประเภทที่มีบริษัทท้องถิ่นเป็นผู้ผูกขาดอยู่นั้น ควรมีการอัดฉีดการลงทุนจากต่างชาติเข้าไปเพื่อเพิ่มการแข่งขัน ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทพม่าที่ผูกขาดธุรกิจบางอย่างล้วนเป็นของบรรดาผู้นำทหารพม่าตลอดจนบรรดาญาติสนิทมิตรสหาย

ปัจจุบันการลงทุนจากต่างชาติในพม่า ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่นก๊าซธรรมชาติ เหมืองแร่และป่าไม้ โดยรัฐบาลพม่าหวังว่ากฎหมายใหม่จะเพิ่มข้อเสนอเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ โดยเฉพาะผลประโยชน์ในรูปของการยกเว้นภาษี แต่อาจารย์ Sean Turnell ไม่เห็นด้วยกับมาตรการยกเว้นภาษีดังกล่าว

นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Macquarie ชี้ว่าลำพังแค่โอกาสทางธุรกิจในพม่า ก็ทำให้นักลงทุนต่างชาติแห่กันไปลงทุนในพม่าอยู่แล้ว ซึ่งสิ่งที่นักลงทุนเหล่านั้นเป็นกังวลไม่ใช่เรื่องของภาษีแน่นอน แต่เป็นเรื่องความมั่นคงทางการเมือง ไฟฟ้าและสาธาณูปโภคขั้นพื้นฐานมากกว่า นักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ด้วยว่าการยกเว้นภาษีให้บริษัทต่างชาติยังอาจส่งผลให้บรรดาบริษัทผูกขาดในพม่าหาทางหลบเลี่ยงภาษีได้ง่าย ในขณะที่บริษัทเล็กๆยังต้องจ่ายภาษีเต็มตามจำนวน

แต่สำหรับคุณ Khin Maung Nyo นักเศรษฐศาสตร์ที่ศูนย์เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในนครย่างกุ้ง ระบุว่าไม่ว่าจะมีมาตรการยกเว้นภาษีสำหรับนักลงทุนต่างชาติหรือไม่ ธุรกิจขนาดย่อมในพม่าก็คงไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติที่จะเข้ามาลงทุนในพม่าได้ทั้งในด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ

นักเศรษฐศาสตร์ชาวพม่าผู้นี้และอีกหลายคนเชื่อว่าอุปสรรคสำคัญอีกอย่างหนึ่งของธุรกิจรายย่อยในพม่า คือการหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาสนับสนุนการลงทุน เนื่องจากปัจจุบันเจ้าของธุรกิจรายย่อยจำนวนมากในพม่ารวมทั้งบรรดาเกษตรกร ยังต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบซึ่งมีดอกเบี้ยแพง ทำให้ไม่สามารถหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ได้

คาดว่าร่างกฎหมายควบคุมการลงทุนต่างชาติซึ่งกำลังถกเถียงกันอยู่นี้ จะสามารถผ่านรัฐสภาพม่าเพื่อรับรองเป็นกฎหมายได้อย่างเร็วภายในเดือนสิงหาคมนี้
XS
SM
MD
LG