ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลพม่ากับรัฐฉานเพิ่มความหวังเรื่องการกำจัดฝิ่นในพม่า


ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลพม่ากับรัฐฉานเพิ่มความหวังเรื่องการกำจัดฝิ่นในพม่า
ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลพม่ากับรัฐฉานเพิ่มความหวังเรื่องการกำจัดฝิ่นในพม่า

การปฏิรูปการเมืองในพม่าและข้อตกลงหยุดยิงฉบับใหม่ระหว่างรัฐบาลพม่ากับชนกลุ่มน้อยกำลังก่อให้เกิดความหวังว่าปัญหาการปลูกฝิ่นผิดกฎหมายในพม่าก็อาจลดน้อยลงได้เช่นกัน

รัฐบาลพม่าเพิ่งลงนามในข้อตกลงสันติภาพฉบับใหม่กับกองกำลังชนกลุ่มน้อยรัฐฉานหรือ Shan State Army ซึ่งควบคุมพื้นที่รัฐฉานทางเหนือของพม่าที่เป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นแหล่งใหญ่


สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ระบุว่าพม่าคือประเทศผู้ผลิตฝิ่นรายใหญ่อันดับ 2 ของโลกรองจากอาฟกานิสถาน เมื่อปีที่แล้วพม่าปลูกฝิ่นคิดเป็นพื้นที่ราว 430 ตารางกม. ในขณะที่ผลผลิตฝิ่นเพิ่มขึ้น 2 เท่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้พม่ายังเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีนหรือยาบ้ารายใหญ่โดยเฉพาะในรัฐฉาน

รายงานของ UNODC ระบุว่าปัญหาความยากจนและความขัดแย้งภายในพม่าคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปัญหาการปลูกฝิ่นในพม่ายิ่งรุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตามหลังจากที่ประธานาธิบดี Thein Sein เดินหน้าปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจรวมทั้งการทำข้อตกลงหยุดยิงกับชนกลุ่มน้อยต่างๆ สหประชาชาติจึงมีความหวังว่าการปลูกฝิ่นผิดกฎหมายในพม่าก็อาจลดน้อยลงได้เช่นกัน

คุณ Gary Lewis ผู้แทนของ UNODC ประจำเอเซียตะวันออกและแปซิฟิก ชี้ว่าการที่รัฐบาลพม่าได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวใหม่ 3 ปี ซึ่งรวมถึงข้อตกลงหยุดยิงกับชนกลุ่มน้อย คือโอกาสอันดีที่ประชาคมโลกจะได้ร่วมมือกับรัฐบาลพม่าเพื่อกำจัดปัญหาการปลูกฝิ่น โดยทาง UNODC ได้มีโครงการสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกฝิ่นเปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นแทน

คุณ Gary Lewis บอกด้วยว่าความช่วยเหลือด้านเงินบริจาคจากต่างประเทศคือส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการปลูกฝิ่นในรัฐฉานของพม่าได้ หลังจากพม่าถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและไม่ได้รับเงิน ช่วยเหลือจากต่างชาติมานานหลายปี

ส่วนคุณ Debbie Stothard โฆษกหญิงของเครือข่าย Alternative ASEAN Network ชี้ว่าที่ผ่านมาโครงการกำจัดฝิ่นของ UNODC มักนำไปสู่ปัญหาการยึดครองที่ดินของชุมชนส่วนท้องถิ่น คุณ Stothard ระบุว่ามีความเสี่ยงสูงที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของรัฐบาลพม่าจะเข้าควบคุมจัดการโครงการกำจัดฝิ่นเสียเอง เพื่อขับไล่หรือกดดันชาวบ้านหรือชนกลุ่มน้อยให้ออกจากที่ดินของพวกเขา

โฆษกหญิงของเครือข่าย Alternative ASEAN Network บอกด้วยว่าเพื่อที่จะทำให้โครงการกำจัดฝิ่นและยาเสพติดในพม่าประสบผลสำเร็จนั้น จำเป็นต้องมีกระบวนการลดการใช้กำลังทหาร ลดการใช้อาวุธ ทั้งในส่วนของกองทัพพม่าและกองกำลังชนกลุ่มน้อย นอกจากนี้ยังต้องมีการผลักดันกระบวนการปฏิรูปการเมืองในพม่าอย่างแข็งขันและจริงจังต่อไป

XS
SM
MD
LG