ลิ้งค์เชื่อมต่อ

องค์การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่างๆชมเชยทางการพม่าที่สนองตอบและแบ่งปันข่าวสาร อย่างรวดเร็วเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวในพม่า


องค์การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่างๆชมเชยทางการพม่าที่สนองตอบและแบ่งปันข่าวสาร อย่างรวดเร็วเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวในพม่า
องค์การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่างๆชมเชยทางการพม่าที่สนองตอบและแบ่งปันข่าวสาร อย่างรวดเร็วเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวในพม่า

องค์การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่างๆที่เข้าไปช่วยดำเนินการบรรเทาทุกข์ตอนที่เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในพม่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพากันชมเชยทางการพม่าที่สนองตอบและแบ่งปันข่าวสารอย่างรวดเร็ว ชาวพม่าอย่างน้อย 74 รายและสตรีในประเทศหนึ่งรายเสียชีวิต และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งร้อยกว่าคน แต่องค์การให้ความช่วยเหลือพากันกล่าวว่า ทัศนคติของรัฐบาลพม่านั้นเปลี่ยนไปอย่างน่าสังเกต ซึ่งผิดแผกไปจากทัศนคติที่เคยพบเห็นกันเมื่อครั้งที่เกิดภัยพิบัติคราวก่อนๆ ซึ่งระบบราชการที่อืดอาดทำให้ต่างประเทศช่วยเหลือไม่สะดวกแถมยังแสดงความหวาดระแวงการช่วยเหลือของต่างประเทศด้วย

องค์การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่างๆ ในพม่าพากันชมเชยเรื่องที่ทางการพม่ารับมือกับการเกิดแผ่นไหวซึ่งวัดความแรงได้ 6.8 เมื่อตอนค่ำวันพฤหัสบดีก่อน ที่ที่เกิดแผ่นดินไหวเป็นบริเวณที่อยู่ห่างไกลความเจริญใกล้กับพรมแดนภาคตะวันออกของพม่าซึ่งจดเขตประเทศลาวและประเทศไทย แรงสั่นสะเทือนเป็นที่รู้สึกตามที่ที่อยู่ห่างไกลเช่นกรุงเทพมหานครและกรุงฮานอย

บ้านเรือนหลายร้อยหลังในรัฐฉานซึ่งเป็นถิ่นของชนกลุ่มน้อย โรงเรียนและวัดวาอารามหลายแห่งถ้าไม่พังพินาศก็เสียหาย องค์การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์พากันรีบนำเสบียงสัมภาระไปยังบริเวณที่ประสบภัยพิบัติอย่างรีบด่วน แต่องค์การเหล่านั้นกล่าวว่า การเกิดภัยพิบัติครั้งนี้ไม่เหมือนกับภัยพิบัติครั้งก่อนๆ กล่าวคือการสนองตอบของรัฐบาลพม่าน่าประทับใจ คุณ คริส แฮร์อิ๊งค์ (Chris Hairink) ผู้อำนวยการขององค์การ World Vision ซึ่งเป็นองค์การให้ความช่วยเหลือของฝ่ายศาสนาคริสต์ในพม่า ซึ่งมีพนักงานอยู่ตรงบริเวณใกล้กับที่ๆเกิดแผ่นดินไหวนั้นกล่าวว่า กรมบรรเทาทุกข์และจัดหาที่อยู่ใหม่ของพม่าติดต่อกับพนักงานขององค์การของเขาให้ช่วยจัดหาเสบียงสัมภาระสำหรับบรรเทาทุกข์เป็นการฉุกเฉินให้

เขากล่าวว่า หลังจากเกิดแผ่นดินไหวแล้วไม่นานนัก เจ้าหน้าที่ของกรมดังกล่าวติดต่อขอให้องค์การ World Vision ช่วยจัดหาอาหารและน้ำให้ ในเวลาต่อมา กระทรวงสาธารณสุขพม่าขอให้เราจัดหาสารกรองน้ำชนิดเม็ดให้ และเป็นความจริงว่าเราทำสิ่งเหล่านั้นตามคำขอของฝ่ายพม่า ดังนั้นท่าทีดังกล่าวเป็นท่าทีที่ดีเป็นครั้งแรกที่ชี้ให้เห็นว่าฝ่ายพม่ามิได้อาศัยขีดความสามารถของตนอย่างเดียว แต่ยังพึงความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของฝ่ายอื่นๆมาช่วยในการรับมือกับภัยพิบัติดังกล่าว

คุณคริส แฮร์อิ๊งค์กล่าวด้วยว่า องค์การ World Vision สามารถจัดหาอาหารและน้ำมาแจกจ่ายให้ราษฎรตามหมู่บ้านหนึ่งพันกว่าคนซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยเพราะการเกิดแผ่นดินไหวนั้นได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังจัดหาวัศดุสำหรับสร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราวจำนวนร้อยๆหลังให้อีกด้วย

ทางการพม่าอนุญาตให้องค์การ World Visionและองค์การให้ความช่วยเหลืออื่นๆตลอดจนสหประชาชาติเข้าถึงบริเวณท่าขี้เหล็ก ตาร์เลย์ และมายลินห์ ซึ่งเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดนั้นได้

องค์การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่างกล่าวว่า องค์การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ตลอดจนความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐานรวดเร็วกว่าเมื่อครั้งที่เกิดภัยพิบัติคราวก่อนๆ

คุณอลิซาเบ็ธ เบียร์ส (Elisabeth Beers) โฆษกหญิงของสำนักประสานงานกิจการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แห่งสหประชาชาติที่นครเจนีวากล่าวว่า ทางการพม่าเข้าใจว่า สหประชาชาติและองค์กรที่มิใช่ภาครัฐ (NGO)มีขั้นการทำงานอย่างไรและจะช่วยพม่าได้อย่างไร ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือแบบเป็นกลางและปราศจากอคติที่หน่วยงานเหล่านั้นจะนำมามอบให้ประชาชนพม่า

ความร่วมมือของฝ่ายพม่าผิดกับเมื่อครั้งที่พายุไซโคลนนาร์กิสโหมกระหน่ำพม่าเมื่อเดือนพฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2551 ซึ่งนับว่าเป็นภัยธรรมชาติครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของพม่า ประชาชนในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีเสียชีวิตไปหนึ่งแสนสี่หมื่นรายและอีกหลายหมื่นคนไร้ที่อยู่อาศัย

แต่ฝ่ายทหารพม่าคอยขัดขวางความช่วยเหลือที่ส่งมาช่วยเป็นการฉุกเฉินและพนักงานชาวต่างชาติมิให้เข้าถึงผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือนั้นอยู่เป็นอาทิตย์ๆเลยทีเดียว

คุณคริส แฮร์อิ๊งค์กล่าวว่าฝ่ายพม่าได้รับบทเรียนจากพายุไซโคลนนาร์กิสนั้นมากมายและเขาหวังว่าฝ่ายพม่าจะไว้วางใจองค์การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่างๆมากขึ้น

พนักงานบรรเทาทุกข์กล่าวว่า เรื่องที่พวกตนมุ่งทำในตอนนี้ก็คือจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดให้แก่ราษฎรตามเขตที่ประสบภัยพิบัติ แผ่นดินไหวทำให้ถังเก็บน้ำเสียหายและน้ำกินน้ำใช้ก็แปดเปื้อนสกปรก นอกจากนี้ พม่ากำลังเข้าหน้าฝนทำให้เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มมากขึ้น เรื่องดังกล่าวจะทำให้ความพยายามบรรเทาทุกข์ยิ่งยุ่งยากมากขึ้น

XS
SM
MD
LG