ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คณะกรรมาธิการรัฐสภาพม่าเสนอให้เดินหน้าเหมืองทองแดงร่วมทุนพม่า-จีนเพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศการลงทุน


โฆษกประธานาธิบดีพม่ากล่าวว่าเหมืองนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจ้างงาน ขณะที่ชาวบ้านร้องเรียนว่าค่าชดเชยที่ดินต่ำกว่าที่เป็นจริง

คณะกรรมาธิการของรัฐสภาพม่าที่มีนางออง ซาน ซู จีเป็นประธาน ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบข้อขัดแย้งระหว่างบริษัทผู้ทำเหมืองทองแดงเลปูดองทางตอนกลางของประเทศกับราษฎรในพื้นที่ เพิ่งออกรายงานความยาว 74 หน้าเสนอให้เดินหน้าทำเหมืองนี้ต่อไปโดยให้เร่งปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศการลงทุนของประเทศ ถึงแม้จะยอมรับว่าโครงการเหมืองทองแดงร่วมทุนระหว่างบริษัทของกองทัพพม่ากับจีนแห่งนี้จะไม่ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสังคมก็ตาม โดยโฆษกของประธานาธิบดีพม่ากล่าวว่าเหมืองนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจ้างงานในท้องถิ่น และในขณะที่รายงานฉบับนี้จะยอมรับว่าตำรวจพม่าใช้ระเบิดสารเคมีฟอสฟอรัสขาวในการปะทะกับชาวบ้านผู้ประท้วงก็ตาม แต่นักกิจกรรมของพม่าก็ชี้ว่ารายงานฉบับนี้ละเลยการระบุตัวผู้รับผิดชอบและการดำเนินการในเรื่องนี้ ชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนด้วยว่าเหมืองทองแดงแห่งนี้ทำลายแหล่งน้ำในบริเวณใกล้เคียง และการจ่ายค่าชดเชยที่ดินของชาวบ้านก็ต่ำกว่าที่เป็นจริง

หลังจากที่คณะกรรมาธิการของรัฐสภาพม่ามีคำแนะนำให้โครงการเหมืองแร่แห่งนี้เดินหน้าต่อไปแล้ว ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ได้ประกาศตั้งคณะกรรมการขึ้นอีกชุดหนึ่งเพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และนักกิจกรรมของพม่ากล่าวว่าคณะกรรมการชุดใหม่ประกอบด้วยตัวแทนจากกระทรวงและบริษัทที่ร่วมในโครงการ แต่ไม่มีตัวแทนของชาวบ้านและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ จึงไม่อาจเรียกได้ว่าคณะกรรมการดังกล่าวมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
XS
SM
MD
LG