ลิ้งค์เชื่อมต่อ

แรงกระเพื่อมด้านบวกและลบจากโครงการท่อพลังงานคู่ขนานจากพม่าไปจีน


บริษัทจีนกำลังก่อสร้างโครงการท่อก๊าซและท่อน้ำมันจากชายฝั่งตะวันตกของพม่าไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดกับชายแดนจีน ถือเป็นโครงการด้านการพัฒนาที่มีผลประโยชน์มากที่สุดโครงการหนึ่งในประวัติศาสตร์พม่า คาดว่ารัฐบาลพม่าจะมีรายได้จากโครงการท่อขนส่งพลังงานคู่ขนานนี้ราวหนึ่งพันล้านดอลล่าร์ต่อปี

ปัจจุบันจีนคือผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในพม่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีชาวจีนอพยพย้ายถิ่นเข้าไปลงหลักปักฐานในพม่ามากมายหลายเมืองรวมทั้งที่เมืองใหญ่อันดับสองของพม่าคือเมืองมัณฑะเลย์ที่มีชาวจีนเข้าไปลงทุนทำธุรกิจต่างๆอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีต

หลังเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อ 20 กว่าปีก่อน ตึกรามบ้านช่องของชาวจีนผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดจนย่านกลางเมืองมัณฑะเลย์กลายเป็นย่านคนจีนหรือ China Town คุณ Sai Kyaw Zaw อดีตเลขาธิการสมาคมพ่อค้าเมืองมัณฑะเลย์กล่าวว่า เวลานี้ 75% ของธุรกิจในเมืองมัณฑะเลย์เป็นธุรกิจของคนจีน เนื่องจากธุรกิจของชาวพม่าไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจชาวจีนได้

การลงทุนของชาวจีนในพม่านั้นมิได้จำกัดอยู่ในรูปธุรกิจขนาดย่อมเท่านั้น นอกเขตเมืองมัณฑะเลย์ออกไป บริษัทจีนกำลังก่อสร้างท่อคู่ขนานเพื่อขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเชื่อมต่อระหว่างชายฝั่งตะวันตกของพม่าไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดกับชายแดนประเทศจีน กลุ่มนักลงทุนต่างชาติคือผู้สนับสนุนหลักของโครงการนี้แต่เงินทุนส่วนใหญ่มาจากจีน เช่นเดียวกับคนงานส่วนใหญ่ที่เป็นคนจีนเช่นกัน ส่วนคนงานชาวพม่านั้นมักถูกจ้างเป็นรายวันโดยมีรายได้ตกวันละประมาณ $10

โครงการท่อขนส่งพลังงานคู่ขนานนี้ทำให้เกิดการจ้างงานขึ้นในพม่าแต่ก็นำปัญหาตามมาด้วยเช่นกัน ส่วนหนึ่งคือปัญหาการเวนคืนที่ดิน หลังจากมีประชาชนร้องเรียนเข้ามามากว่ารัฐบาลพม่าจะยึดที่ดินของพวกเขาและจะดำเนินการก่อสร้างท่อคู่ขนานต่อไปโดยไม่สนใจว่าประชาชนเจ้าของที่ดินเหล่านั้นจะเห็นดีด้วยหรือไม่ และเพื่อรับมือกับปัญหาการถูกต่อต้านจากประชาชนพร้อมกับการเอาชนะใจชาวบ้าน บรรษัทปิโตรเลียมแห่งชาติจีนได้บริจาคเงินหลายล้านดอลล่าร์เพื่อสร้างโรงเรียน สถานีอนามัยและแหล่งน้ำตามเขตต่างๆที่ท่อก๊าซและท่อน้ำมันพาดผ่าน ซึ่งล้วนสร้างความยินดีให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น คุณ Hla Myint ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านแห่งหนึ่งกล่าวยินดีที่บริษัทจีนได้สร้างอาคารเรียนแห่งใหม่ขึ้นแทนอาคารเรียนเดิมซึ่งเก่าแก่เต็มที

บรรดาวิศวกรในโครงการท่อคู่ขนานยืนยันกับทางวีโอเอว่า โครงการนี้น่าจะแล้วเสร็จได้ไม่เกินปีหน้า ซึ่งเชื่อว่าจะนำความเจริญมั่งคั่งและการพัฒนามาสู่พม่า และก็น่าจะทำให้พม่าใกล้ชิดกับจีนทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น พร้อมกับเสียงต่อต้านที่คงจะไม่ซาลงง่ายๆเช่นกัน

XS
SM
MD
LG