ลิ้งค์เชื่อมต่อ

พุทธศาสนาในรัสเซียซึ่งถูกปราบปรามในสมัยสหภาพโซเวียต กำลังกลับฟื้นคืนตัวหลังจากการล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ในประเทศนั้น


พุทธศาสนาในรัสเซียซึ่งถูกปราบปรามในสมัยสหภาพโซเวียต กำลังกลับฟื้นคืนตัวหลังจากการล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ในประเทศนั้น

เป็นเวลานานถึง 4 ชั่วคนในสมัยสหภาพโซเวียตซึ่งปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ที่ทางการโซเวียตปราบปรามชาวพุทธในประเทศ บางครั้งเรียกชาวพุทธเหล่านั้นว่า “สายลับญี่ปุ่น” มาตอนนี้ 20 ปีหลังจาก สหภาพโซเวียตล่มสลาย พุทธศาสนากลับฟื้นคืนตัว มีชาวรัสเซียโดยเฉพาะในแถบเอเชียกลางหันกลับมานับถือพุทธศาสนาตามบรรพบุรุษมากกว่า 1 ล้านคน

เป็นเวลานานถึง 4 ชั่วคนในสมัยสหภาพโซเวียตซึ่งปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ที่ทางการโซเวียตปราบปรามชาวพุทธในประเทศ บางครั้งเรียกชาวพุทธเหล่านั้นว่า “สายลับญี่ปุ่น”

การกดขี่ปราบปรามของระบอบคอมมิวนิสต์ในอดีตสหภาพโซเวียต ทำให้ระบบพุทธศาสนา โลกทัศน์ พื้นฐานชีวิต ระบบคุณค่าดั้งเดิมของชาวพุทธในภูมิภาคเอเชียกลางถูกทำลายไปเกือบหมดสิ้น ชาวพุทธในรัสเซียต้องปฏิบัติตามความเชื่อถือทางศาสนาอย่างหลบ ๆ ซ่อน ๆ แต่ก็ไม่สามารถขจัดความเชื่อถือศรัทธาให้หมดสิ้นไปจากพื้นที่ที่พุทธศาสนาฝังรากลึกตามชายแดน อย่างในสาธารณรัฐ คาลมีเคีย ทูวา และ เบอรียาเทีย ได้

มาตอนนี้ 20 ปีหลังจาก สหภาพโซเวียตล่มสลาย พุทธศาสนากลับฟื้นคืนตัว มีชาวรัสเซียโดยเฉพาะในแถบเอเชียกลางหันกลับมานับถือพุทธศาสนาตามบรรพบุรุษมากกว่า 1 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม ทางการรัสเซียยังปฏิเสธข้อเรียกร้องสำคัญของชาวพุทธเหล่านั้น ที่ต้องการให้ ดาไล ลามะผู้นำสูงสุดของชาวทิเบตเดินทางมารัสเซียเพื่อเป็นประธานเปิดวัดวาอารามใหม่ ๆ ทางการรัสเซียปฏิเสธที่จะออกวีซ่าให้ ดาไล ลามะ ตั้งแต่ท่านเยือนรัสเซียครั้งหลังสุดเมื่อปี 2547

แม่ชี เท็นซิน ชอยดริน กล่าวว่า บทบาทขององค์ดาไล ลามะที่มีต่อการเกิดใหม่ของพุทธศาสนาในรัสเซียนั้น เป็นสิ่งที่ประเมินค่ามิได้ และการเยือนของดาไล ลามะ จะเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ต่อชาวพุทธในรัสเซีย แม่ชี เท็นซิน ชอยดริน กล่าวว่า ตอนนี้ องค์ดาไล ลามะ สละบทบาททางการเมืองในฐานะผู้นำชาวทิเบตแล้ว รัสเซียควรออกวีซ่าให้แก่ท่าน

แต่จีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของรัสเซียเตือนว่า ทางการรัสเซียมีทางเลือกที่เห็นได้ชัดว่าจะเป็น ผู้ศรัทธาในองค์ดาไล ลามะ 1 ล้าน 3 แสนคน หรือ ชาวจีน 1,300 ล้านคน

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG