ลิ้งค์เชื่อมต่อ

พุทธศาสนาในรัสเซียซึ่งถูกปราบปรามในสมัยสหภาพโซเวียต กำลังกลับฟื้นคืนตัวหลังจากการล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ในประเทศนั้น


พุทธศาสนาในรัสเซียซึ่งถูกปราบปรามในสมัยสหภาพโซเวียต กำลังกลับฟื้นคืนตัวหลังจากการล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ในประเทศนั้น

เป็นเวลานานถึง 4 ชั่วคนในสมัยสหภาพโซเวียตซึ่งปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ที่ทางการโซเวียตปราบปรามชาวพุทธในประเทศ บางครั้งเรียกชาวพุทธเหล่านั้นว่า “สายลับญี่ปุ่น” มาตอนนี้ 20 ปีหลังจาก สหภาพโซเวียตล่มสลาย พุทธศาสนากลับฟื้นคืนตัว มีชาวรัสเซียโดยเฉพาะในแถบเอเชียกลางหันกลับมานับถือพุทธศาสนาตามบรรพบุรุษมากกว่า 1 ล้านคน

เป็นเวลานานถึง 4 ชั่วคนในสมัยสหภาพโซเวียตซึ่งปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ที่ทางการโซเวียตปราบปรามชาวพุทธในประเทศ บางครั้งเรียกชาวพุทธเหล่านั้นว่า “สายลับญี่ปุ่น” มาตอนนี้ 20 ปีหลังจาก สหภาพโซเวียตล่มสลาย พุทธศาสนากลับฟื้นคืนตัว มีชาวรัสเซียโดยเฉพาะในแถบเอเชียกลางหันกลับมานับถือพุทธศาสนาตามบรรพบุรุษมากกว่า 1 ล้านคน

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG