ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ชาวอังกฤษที่เป็นมุสลิมรณรงค์ทำประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น


ชาวอังกฤษที่เป็นมุสลิมรณรงค์ทำประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น
ชาวอังกฤษที่เป็นมุสลิมรณรงค์ทำประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น

มีการปิดป้ายโฆษณาตามที่ต่างๆ ในกรุงลอนดอนว่า พระศาสดามะหะหมัดทรงส่งเสริมสิทธิของสตรีและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ เพื่อทำให้ภาพลักษณ์ของชาวอังกฤษที่เป็นมุสลิมดูดีขึ้น

การที่มีชาวมุสลิมพำนักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งล้านห้าแสนคน ทำให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากเป็นอันดับสองในอังกฤษ แต่ผลของการสำรวจความคิดเห็นเมื่อเร็วๆ นี้โดยองค์การสำรวจความคิดเห็นใหญ่ที่สุดของอังกฤษ YouGov บ่งชี้ว่าผู้ที่ตอบคำถามร้อยละ 58 นั้น มีทัศนะว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ฝักใฝ่อยู่กับการใช้ความรุนแรงสุดขั้ว อีกร้อยละห้าสิบโยงศาสนาอิสลามเข้ากับการก่อการร้าย และอีกเกือบร้อยละ 74 คิดว่าศาสนาอิสลามส่งเสริมเรื่องการกดขี่ข่มเหงสตรี

คุณ รีโมนา อาลี แห่งมูลนิธิส่งเสริมเผยแพร่ศาสนาอิสลามกล่าวว่ามูลนิธิของเธอซึ่งมอบหมายให้ YouGov เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกล่าวว่าจำเป็นจะต้องมีการชี้แจงให้ประชาชนทราบ

คุณ รีโมนา อาลี กล่าวว่าในฐานะชาวอังกฤษที่เป็นมุสลิมหนุ่มสาวผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ ผู้มีความเชื่อมั่นในความศรัทธาและความภูมิใจในประเทศและศาสนาของเรา เราต้องการจะบอกให้ทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับเรื่องที่เราห่วงกังวลโดยอาศัยการส่งเสริมภาพลักษณ์ของศาสนาอิสลามในทางที่ดีซึ่งมหาชนแทบไม่ค่อยจะมองเห็นกัน

ขณะนี้โปสเตอร์ “แรงดลใจของพระมะหะหมัด”ของมูลนิธิส่งเสริมเผยแพร่ศาสนาอิสลามนั้นปิดอยู่ตามที่ต่างๆในกรุงลอนดอน รวมทั้งตามสถานีรถไฟใต้ดินและตามป้ายรถประจำทาง ภาพในโปสเตอร์ดังกล่าวเป็นภาพของชาวมุสลิมแท้ๆ ไม่ใช่ภาพนางแบบ และมีข้อความที่อ้างว่าพระศาสดามะหะหมัดทรงเชื่อมั่นในเรื่องสิทธิของสตรี ประเด็นเกี่ยวกับสิ่งล้อมและความยุติธรรมในสังคม

แต่ก็มีผู้ที่วิจารณ์ว่าการที่จะมาสาธยายเกี่ยวกับบุรุษผู้มีภริยาสิบเอ็ดคน ว่าเป็นผู้สนับสนุนสิทธิของสตรีนั้นออกจะดูกระไรอยู่

คุณดักลาส เมอร์เร่ย์ แห่งศูนย์เพื่อความเป็นปึกแผ่นทางสังคม ซึ่งเป็นสถาบันการวิจัยที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดกล่าวว่าพระมะหะหมัดทรงสนับสนุนสิทธิของสตรี ในอเรเบียสมัยศตวรรษที่ 7 พระองค์ทรงทำสิ่งที่นับว่าก้าวหน้าสำหรับสตรีในอเรเบียในศตวรรษที่7 และว่าเมื่อมองด้วยใจเป็นธรรมแล้ว จะเรียกพระมะหะหมัดว่าเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพระองค์แรกก็ว่าได้

องค์การที่รณรงค์เผยแพร่พระเกียรติคุณของพระมะหะหมัดกล่าวว่า พระศาสดามะหะหมัดทรงส่งเสริมให้รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการส่งเสริมให้อนุรักษ์น้ำ และว่าในพระคัมภีร์โกหร่านระบุว่าชายและหญิงมีฐานะเท่าเทียมกัน คุณ รีโมนา อาลี กล่าวว่าพระศาสดามะหะหมัดทรงส่งเสริมสถานภาพของสตรีโดยทรงมอบสิทธิที่จะหย่าร้าง สิทธิเกี่ยวกับมรดกและทรัพย์สิน และสิทธิที่จะไม่ต้องใช้นามสกุลของสามีหลังจากแต่งงานกันแล้ว เธอกล่าวว่าเมื่อดูจากประวัติศาสตร์ สตรีมุสลิมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ นักกฎหมาย นักการเมืองและในทุกวันนี้เรายังมองเห็นเรื่องที่ว่านี้อยู่

การรณรงค์เผยแผ่พระเกียรติคุณของพระศาสดามะหะหมัดเป็นการประจวบกับวาระครบรอบปีที่ห้าของการที่มือระเบิดพลีชีพชาวมุสลิมสี่รายร่วมมือกันโจมตีข่ายงานการขนส่งของกรุงลอนดอน ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 52คน รวมทั้งมือระเบิดพลีชีพทั้งสี่รายนั้นด้วย มหาชนในอังกฤษยังจำเหตุการณ์ดังกล่าวได้ดี

มูลนิธิส่งเสริมเผยแพร่ศาสนาอิสลามกล่าวว่าการรณรงค์ประสบผลสำเร็จ และมีผู้เข้ามาดูที่ Facebook และที่เว็บไซต์ของมูลนิธินับแสนๆรายในช่วงไม่กี่สัปดาห์นับตั้งแต่มีการปิดโปสเตอร์ตามที่ต่างๆ

XS
SM
MD
LG