ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เทคโนโลยีอ่านความคิด สั่งการอุปกรณ์ได้ด้วยสมองเป็นจริงแล้ว


กลุ่มนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน Harvard Innovation Lab ได้พัฒนาเทคโนโลยีพร้อมอุปกรณ์ที่สามารถอ่านคลื่นสมองเพื่อสั่งการเครื่องมือต่างๆ ให้ทำงานได้ นอกจากนี้ยังคิดค้นและประดิษฐ์อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อคลื่นสมองของมนุษย์เข้ากับเครื่องมืออิเลคทรอนิคส์ ให้สามารถคิดและสั่งการได้สำเร็จอีกด้วย

XS
SM
MD
LG