ลิ้งค์เชื่อมต่อ

มีหนังสือใหม่เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสภาพโลกร้อน


มีหนังสือใหม่เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสภาพโลกร้อน

ขณะที่กำลังมีการพยายามทั่วโลกในการหาทางควบคุมการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเพื่อหยุดยั้งภาวะโลกร้อนกันอยู่นี้ ผู้เชี่ยวชาญบางคนกำลังพิจารณาแนวความคิดช่วยรักษาโลกด้วยวิธีที่เรียกว่า “geoengineering” ซึ่งเป็นที่เห็นขัดแย้งกัน

ขณะที่กำลังมีการพยายามทั่วโลกในการหาทางควบคุมการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเพื่อหยุดยั้งภาวะโลกร้อนกันอยู่นี้ ผู้เชี่ยวชาญบางคนกำลังพิจารณาแนวความคิดช่วยรักษาโลกด้วยวิธีที่เรียกว่า “geoengineering” ซึ่งเป็นที่เห็นขัดแย้งกัน

Jeff Goodell ผู้เขียนหนังสือเรื่อง “How to Cool the Planet” – “วิธีทำให้โลกเย็น” คิดว่า วิธีการที่เรียกว่า “geoengineering” – “ภูมิวิศวกรรม” หรือการจัดแจงปรับแต่งทางภูมิศาสตร์นั้น เป็นแนวความคิดที่แหวกแนวบ้าบิ่น แต่หลังจากความล้มเหลวของการประชุมเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่กรุงโคเปนเฮเกนเมื่อปีที่แล้ว วิธีการนี้อาจเป็นเลือกเพียงทางเดียวของโลกก็ได้ เขากล่าวชี้ว่า มี 2 ทางที่ภูมิวิศวกรรมอาจจะแก้ปัญหาโลกร้อนได้

ทางหนึ่ง คือ การใช้เทคโนโลยีในการเก็บกวาดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศโลก และอีกทางหนึ่ง คือ การสะกัดกั้นแสงอาทิตย์

Jeff Goodell กล่าวว่า แนวคิดอย่างหลังดูท่าว่าน่าจะมีความหวังที่สุด แนวคิดนี้โดยพื้นฐานแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เลียนแบบการระเบิดของภูเขาไฟขนาดใหญ่ ที่ส่งละอองธุลีเถ้าถ่านเข้าสู่ชั้นบรรยากาศระดับ stratosphere ของโลก ซึ่งจะปิดกั้นแสงอาทิตย์ให้สะท้อนกลับออกไปสู่ห้วงอวกาศ

ข้อเสนอแนะให้เล่นกับธรรมชาติแบบนี้ กำลังยังความตระหนกตกใจให้แก่นักอนุรักษ์สภาพแวดล้อมส่วนใหญ่ แต่ Jeff Goodell กล่าวว่า มวลมนุษยชาติกำลังจัดแจงธรรมชาติอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ทำในลักษณะที่สมเหตุสมผลหรือเป็นประโยชน์ และว่าคนเราจัดแจงก่อกวนสภาพภูมิอากาศอยู่แล้วอย่างแข็งขันโดยการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกปีละหลายพันล้านตัน คำถามที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่า คนเราจะจัดแจงหรือก่อกวนระบบสภาพภูมิอากาศของโลกอย่างไร แต่อยู่ที่ว่า คนเราจะสามารถเรียนรู้ว่าจะจัดแจงอย่างมีความเหมาะสมและด้วยความรอบรู้หลักแหลมรอบคอบมากขึ้นได้หรือไม่ เขากล่าวว่า เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะช่วยลดการเปลี่ยนแปลงอย่างร้ายแรงของสภาพภูมิอากาศนั้นมีอยู่แล้ว จุดสำคัญอยู่ที่ว่า เมื่อใดจะมีผู้พยายามดำเนินการ

Jeff Goodell ผู้เขียนหนังสือเรื่อง “How to Cool the Planet” กล่าวว่า ทางที่ดีที่สุดคือ ทุกชาติในโลกสร้างฉันทามติและตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการที่จะลงมือดำเนินการ เขากล่าวว่า การส่งละอองอนุภาคเข้าสู่ชั้นบรรยากาศระดับ stratosphere นั้นเป็นสิ่งที่ทุกประเทศและแม้แต่เอกชนระดับมหาเศรษฐีก็ทำได้ แต่ที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนรวมทั้ง Jeff Goodell เองเป็นห่วงกังวลอยู่ ก็คือ บางประเทศหรือเอกชนที่มีแนวคิดในทางมิชอบ อาจพยายามใช้เทคโนโลจีที่มีแต่จะทำให้ปัญหาซ้ำร้ายหนักขึ้นไปอีก อย่างประเทศหรือกลุ่มประเทศ หรือกลุ่มเอกชนร้าย ๆ ที่ต้องการทำเพื่อผลประโยชน์ของตน ซึ่งอาจมีการใช้อาวุธปรมาณู เป็นต้น

Jeff Goodell กล่าวว่า นักวิทยาศาสตร์ที่กำลังศึกษาหาทางแก้ปัญหาสภาพโลกร้อนมักจะทำงานเงียบ ๆ ด้วยเกรงว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิติเตียนจากนักอนุรักษ์สภาพแวดล้อมที่คัดค้านแนวคิดนี้ และหลายคนวิตกเกี่ยวกับความเสี่ยงต่ออันตราย แต่ Jeff Goodell กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการปรึกษาหารือกันอย่างเปิดเผยกับนักวิทยาศาสตร์คนอื่น ๆ ตลอดจนนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มสิทธิมนุษยชน และรัฐบาลเพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าหาทางเลือกให้มากขึ้น

นักวิทยาศาสตร์ที่ Jeff Goodell เอ่ยถึงในหนังสือของเขาทุกคนเห็นพ้องกันว่า วิธีที่จะต้องใช้ในการจัดการกับสภาพโลกร้อนก็คือ ลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ แต่นักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นและตัว Jeff Goodell เองเห็นว่า เป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นได้ จึงต้องการที่จะกระตุ้นให้มีการเจรจาหารือถกปัญหากัน เพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับรูปการณ์ของโลกเราในอนาคต เขากล่าวว่า โครงการวิจัยด้านภูมิวิศวกรรมที่ออกแบบวางแผนดี ๆ จะให้ทั้งข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่าง ๆ และจะทำให้มีความเข้าใจการทำงานหรือวิวัฒนาการของโลกมากขึ้น

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG