ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คุณศิริพร นุรักษ์ อธิบายถึงปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ไทยได้ประเปรียบประเทศเพื่อนบ้าน


คุณศิริพร นุรักษ์ อธิบายถึงปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ไทยได้ประเปรียบประเทศเพื่อนบ้าน

คุณศิริพร นุรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจ ด้านการลงทุน ณ นครนิวยอร์ค หรือที่รู้จักกันว่า BOI นิวยอร์ค อธิบายถึงปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยได้เปรียบประเทศคู่แข่ง ในด้านการลงทุนว่า สำนักงาน ได้ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนต่างชาติว่า ขณะนี้ ไทยได้เปรียบประเทศเพื่อนบ้านในด้านปัจจัยพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแรงงานที่มีฝีมือมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ อิเล็คทรอนิคส์และสิ่งทอ แต่ประเทศไทย อาจไม่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดด้านการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่ ประสงค์จะได้แรงงานถูกเพียงประการเดียวอีกต่อไป

รับฟังบันทึกสัมภาษณ์จากคุณชนิดา อังคณารักษ์

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG