ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คุณศุภิสรา ชมพาน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ค กล่าวถึงผลกระทบจากน้ำท่วม ที่มีต่อภาวะการลงทุนในประเทศไทย


คุณศุภิสรา ชมพาน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ค กล่าวถึงผลกระทบจากน้ำท่วม ที่มีต่อภาวะการลงทุนในประเทศไทย
คุณศุภิสรา ชมพาน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ค กล่าวถึงผลกระทบจากน้ำท่วม ที่มีต่อภาวะการลงทุนในประเทศไทย

ในช่วงวิกฤตการณ์น้ำท่วมนี้ คุณศุภิสรา ชมพาน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ค ได้ระบุถึงผลกระทบจากน้ำท่วม ที่มีต่อภาวะการลงทุนในประเทศไทย และระบุถึงมาตรการเร่งด่วนด้านผลกระทบจากน้ำท่วม ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์บันทึกมาเสนอ

XS
SM
MD
LG