ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คุณศิริพร นุรักษ์ อธิบายถึงกลยุทธ์การเจาะตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผู้ลงทุน ผ่านทางบริษัทที่ปรึกษาด้านการเงิน


คุณศิริพร นุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจด้านการลงทุน ณ นครนิวยอร์ค หรือ BOI นิวยอร์ค อธิบายถึงกลยุทธ์การเจาะตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผู้ลงทุน ผ่านทางบริษัทที่ปรึกษาด้านการเงิน และการไปร่วมงานแสดงสินค้าด้านต่างๆ ในอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีจุดแข็ง

รับฟังบันทึกการสัมภาษณ์จากคุณชนิดา อังคณารักษ์

XS
SM
MD
LG