ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โครงการริเริ่ม ด้านการเน้นการสร้างภาพพจน์ของประเทศไทย


โครงการริเริ่ม ด้านการเน้นการสร้างภาพพจน์ของประเทศไทย

คุณศิริพร นุรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจด้านการลงทุน ณ นครนิวยอร์ค หรือที่รู้จักกันว่า BOI นิวยอร์ค ชี้แจงถึงโครงการริเริ่มด้านการเน้นการสร้างภาพพจน์ของประเทศไทย และการจัดหาข้อมูลขั้นต้นเกี่ยวกับลู่ทางการลงทุน เพื่อป้อนนักลงทุน ทั้งที่เป็นคนอเมริกันและคนไทยสัญชาติอเมริกันในทวีปอเมริกาเหนือ ให้กลับไปลงทุนในประเทศไทย โดยทาง Internet ด้วยการสร้างเว็บไซต์ใหม่ให้เป็น North American Investment Gateway สำหรับนักลงทุน รวมทั้งโครงการรวบรวมข้อมูล เพื่อเปิดโอกาสสำหรับการทำธุรกิจและลงทุนในอเมริกาโดยคนไทย ที่อยู่ในประเทศไทยด้วย

รับฟังบันทึกการสัมภาษณ์จากคุณชนิดา อังคณารักษ์

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG