ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การวิจัยแสดงว่าคนตาบอดสามารถใช้สมองส่วนของการมองเห็นเพื่อรับเสียงและการสัมผัสแทนได้


การวิจัยแสดงว่าคนตาบอดสามารถใช้สมองส่วนของการมองเห็นเพื่อรับเสียงและการสัมผัสแทนได้
การวิจัยแสดงว่าคนตาบอดสามารถใช้สมองส่วนของการมองเห็นเพื่อรับเสียงและการสัมผัสแทนได้

ศาสตราจารย์ Josef Rauschecker จากมหาวิทยาลัย Georgetown และคณะใช้เครื่องมือ MRI ศึกษาสมองของคนตาบอดและได้พบว่า ในคนตาบอดนั้นสมองส่วนที่ปกติทำงานในการรับภาพ จะถูกเปลี่ยนไปใช้เพื่อประมวลสัญญาณเสียงและการสัมผัสแทน การค้นพบนี้ช่วยให้คณะนักวิจัยสามารถสร้างเครื่องมือต้นแบบ ซึ่งเป็นกล้องแบบพิเศษ ที่จะเปลี่ยนภาพให้เป็นสัญญาณเสียงเพื่อให้คนตาบอดสามารถ”เห็น” โดยอาศัยการ”ได้ยิน”

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ

XS
SM
MD
LG