ลิ้งค์เชื่อมต่อ

"Odoreader" นวัตกรรมเครื่องตรวจหามะเร็งกระเพาะปัสสาวะจากกลิ่นปัสสาวะ


OdoReader (University of Bristol)
OdoReader (University of Bristol)
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นมะเร็งที่มีผู้ป่วยจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับที่ 9 โดยพบว่ามีผู้ป่วยเป็นมะเร็งชนิดนี้เพิ่มขึ้นกว่า 12 ล้านคนในทุกๆปี
นักวิจัยกลุ่มหนึ่งของสถาบันวิจัย Biosensor Technology แห่งมหาวิทยาลัย West of England ในเมือง Bristol ได้ทำการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเครื่องมือชนิดใหม่ที่เรียกว่า “Odoreader” หรือ “เครื่องตรวจจับกลิ่น” ที่สามารถตรวจค่ามะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้จากกลิ่นปัสสาวะ
เจ้าเครื่องนี้มีเซนเซอร์ตรวจวัดระดับสารเคมีในก๊าซที่ขับถ่ายออกมาทางปัสสาวะ ก่อนจะประมวลและแสดงผลได้ในเวลาเพียง 30 นาทีเท่านั้น โดยสามาระบุว่าบุคคลเจ้าของปัสาวะคนนั้นเป็นโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะหรือไม่
Chris Probert แห่งมหาวิทยาลัย Liverpool หนึ่งในทีมวิจัย กล่าวว่า ผลการตรวจหามะเร็งฯจากกลิ่นปัสสะวะของเจ้าเครื่องนี้ มีความแม่นยำและเชื่อถือได้

คุณ Chris บอกว่า ผลการตรวจแม่นยำสูง / กว่า 96 - 100 ให้ผลที่ถูกต้อง และจากการนำเครื่องนี้ทดสอบกับ 98 กลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นปัสสาวะของผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจำนวน 24 ราย และของผู้ป่วยที่เป็นโรคติดเชื้อทางเดินกระเพาะปัสสาวะจำนวน 74 ราย ผลการตรวจกลิ่นของเจ้าเครื่องนี้ตรวจพบมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะทุกราย
นักวิจัยกล่าวว่าเครื่องตรวจหามะเร็งฯกระเพาะปัสสาวะจากกลิ่นปัสสะวะ ทำงานคล้ายจมูกของสุนัข ดังเห็นได้จากงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่เคยพิสูจน์แล้วว่าสุนัขสามารถถูกฝึกให้ดมหาค่ามะเร็งกระเพาะปัสสาวะจากการดมกลิ่นปัสสาวะของคนได้ อย่างไรก็ตาม สุนัขนั้นไม่สามารถเชื่อถือและมีความความแม่นยำของเจ้าเครื่องมือครวจกลิ่นอันใหม่นี้
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Liverpool บอกด้วยว่า เจ้าเครื่องมือตรวจกลิ่นนี้ น่าจะสามารถนำไปใช้ตรวจสุขภาพของเหล่าคนงานที่ทำงานในอุตสาหกรรมยางและฉนวนรังสี ซึ่งเป็นอาชีพที่เสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็ง
คุณ Chris บอกว่า การใช้เครื่องมือตรวจกลิ่นนี้ตรวจหาค่ามะเร็งจากปัสสวาะที่เก็บมาจากคนงานกลุ่มดังกล่าวจะได้ผลที่แม่นยำมากกว่าวิธีที่ทำอยู่ในปัจจุบัน ที่ใช้การตรวจว่ามีเลือดปนอยู่ในปัสสาวะ หรือไม่ เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม นักวิจัยยังไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดว่า ก๊าซชนิดไหนที่พบในปัสสาวะและเป็นตัวบ่งชี้ว่าคนนั้นๆป่วยเป็นโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และเป็นเรื่องที่พวกเขากำลังหาคำตอบอยู่ โดยคิดว่า จะสามารถพัฒนาต่อไปจนสามารถผลิตเครื่องตรวจมะเร็งจากกลิ่นนี้ออกวางจำหน่ายให้ใช้ในวงการแพทย์และโรงพยาบาลได้ในอนาคต
แนวคิดการตรวจหามะเร็งกลิ่นปัสาวะ ยังเปิดทางให้สำหรับการค้นคว้าพัฒนาเครื่องมือตรวจกลิ่นเพื่อตรวจหาค่ามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งลำไส้ อีกด้วย ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยด้วยเครื่อง เครื่องตรวจจับกลิ่น Odoreader ตีพิมพ์ในวารสาร PLoS ONE ของPublic Library of Science
XS
SM
MD
LG