ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยพบว่าความรู้สองภาษาสามารถช่วยชะลอโรคอัลไซเมอร์ได้ แม้ว่าคนจะเริ่มเรียนภาษาที่สองเมื่อตอนโตแล้ว


นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Edinburgh ที่ประเทศสก็อตแลนด์ พบว่าความรู้สองภาษาสามารถช่วยชะลอโรคอัลไซเมอร์ได้ แม้ว่าคนจะเริ่มเรียนภาษาที่สองเมื่อตอนโตแล้วก็ตาม

การวิจัยชิ้นนี้มาจากประเทศอินเดีย โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างเกือบ 650 คน ที่มีอายุเฉลี่ย 66 ปี ในจำนวนนี้มีผู้เป็นโรคอัลไซเมอร์ 240 คน นอกจากนั้น 391 คนพูดได้สองภาษาเป็นอย่างน้อย

ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่รู้สองภาษามีอาการเริ่มต้นโรคอัลไซเมอร์ช้ากว่าคนรู้ภาษาเดียวประมาณสี่ปีครึ่ง อย่างไรก็ตามผู้ที่รู้ภาษาที่สามหรือมากกว่านั้นไม่ได้เปรียบคนที่พูดได้สองภาษาในการศึกษาครั้งนี้

นักวิจัยพบว่าระดับการศึกษาไม่เกี่ยวข้องกับผลที่นักวิจัยต้องการศึกษา นอกจากนั้นเด็กที่โตมาพร้อมกับการเรียนสองภาษาไม่ได้เปรียบผู้ที่เรียนรู้อีกภาษาในภายหลัง ในเรื่องการชะลออาการเริ่มต้นของโรคอัลไซเมอร์

รายงานชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Neurology

โปรดติดตามรายละเอียดจากคลิปเรื่องนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ

รายงานโดย Jessica Berman /เรียบเรียงโดยรัตพล อ่อนสนิท
XS
SM
MD
LG