ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ กังวลเรื่องเขตป้องกันตนเองทางอากาศของจีน


china air defense zone
china air defense zone
รองประธานาธิบดีโจเซฟ ไบเดนของสหรัฐฯ กล่าวที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นจุดแรกของการเยือนสามประเทศในเอเซีย แสดงความกังวลเรื่องที่จีนประกาศตั้งเขตระบุแจ้งเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศ หรือ Air Defense Identification Zone (ADIZ) เหนือทะเลจีนตะวันออกในบริเวณที่จีนมีกรณีพิพาทเรื่องกลุ่มเกาะเซ็นกากุกับญี่ปุ่น และทับซ้อนกับที่ตั้งของสถานีวิจัยของเกาหลีใต้บนแนวหินใต้น้ำในทะเลจีนตะวันออกด้วย

รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่าเรื่องนี้ทำให้เกิดความตึงเครียดในภูมิภาค เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ และการตัดสินใจอย่างผิดพลาดอาจเป็นผลตามมา โดยรองประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ชี้ว่าจำเป็นต้องมีกลไกเพื่อจัดการกับเหตุการณ์วิกฤติ รวมทั้งช่องทางการสื่อสารอย่างได้ผลระหว่างจีนกับญี่ปุ่น ส่วนนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะของญี่ปุ่นก็กล่าวว่าญี่ปุ่นจะไม่ยอมรับมาตรการของจีนซึ่งประกาศให้เครื่องบินทุกลำที่จะบินผ่านเขตระบุแจ้งเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศนี้ต้องแจ้งแผนการบินและข้อมูลต่างๆ เพื่อขออนุญาตจากรัฐบาลจีนก่อน และว่าญี่ปุ่นกับสหรัฐฯ จะไม่ยอมรับการคุกคามความปลอดภัยต่อเครื่องบินพาณิชย์ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ขอให้สายการบินพาณิชย์ของตนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการระบุแจ้งตนเองในเขตที่ทางการจีนเพิ่งประกาศดังกล่าว แต่ก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐฯ ได้เตือนให้สายการบินพาณิชย์ของตนปฏิบติตามข้อกำหนดของจีนด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย


นักวิเคราะห์ชี้ว่าเขตระบุแจ้งเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศซึ่งจีนประกาศเหนือทะเลจีนตะวันออกนี้ต่างจากเขตของประเทศอื่นๆ เพราะนอกจากจะอยู่ในน่านฟ้าระหว่างประเทศแล้ว จีนยังกำหนดให้เครื่องบินที่เพียงจะบินผ่านเขตนี้ต้องระบุแจ้งตนเอง ในขณะที่ประเทศอื่นๆ กำหนดให้มีการระบุแจ้งตนเฉพาะสำหรับเครื่องบินที่จะบินมุ่งเข้ามาในน่านฟ้าอาณาเขตของตนเท่านั้น
เมื่อวันจันทร์ทูตจีนประจำฟิลิปปินส์กล่าวว่า รัฐบาลจีนมีสิทธิที่จะประกาศเขตระบุแจ้งเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศเหนือบริเวณทะเลจีนใต้เช่นกัน ขณะนี้จีนมีกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะในทะเลจีนใต้อยู่กับหลายประเทศ นับตั้งแต่บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และเวียดนาม
XS
SM
MD
LG