ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผลการศึกษาชี้ว่าวิธีสอนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสร้างการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ดีกว่าการฟังบรรยาย


ผลการศึกษาชี้ว่าวิธีสอนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสร้างการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ดีกว่าการฟังบรรยาย

ผลการศึกษาของดร. Carl Weiman นักฟิสิกส์ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบลเมื่อปี 2001 และขณะนี้เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทำเนียบขาว ที่ทำกับกลุ่มนักศึกษาวิชาฟิสิกส์พื้นฐานของ University of British Columbia แสดงว่า กลุ่มที่เรียนวิชาฟิสิกส์ซึ่งอาศัยวิธีการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมด้วยการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย มีการสาธิต และถามตอบ แม้จะเป็นกลุ่มที่สอนโดยนักศึกษาช่วยสอน หรือ Teaching Assistant ก็ตาม จะมีความเข้าใจและสามารถทำคะแนนได้ดีกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยการฟังคำบรรยายของผู้สอนแต่เพียงอย่างเดียว ถึงแม้ว่าผู้บรรยายนั้นจะมีความรู้ในวิชาดังกล่าวเป็นอย่างดีก็ตาม

ในระดับ 74 % ต่อ 41 % และผลแตกต่างที่ว่านี้ได้เกิดขึ้นแม้จะใช้เทคนิคการสอนที่ต่างกันนี้เพียงแค่สัปดาห์เดียว อาจารย์ Carl Weiman กล่าวว่าประสิทธิผลในการเรียนรู้นี้มาจากกระบวนการใช้ความคิดในสมองของนักเรียน ไม่ใช่จากตัวบุคคลผู้สอน กล่าวคือการเรียนแบบมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ตอบโต้หรือ Interactive นี้จะกระตุ้นผู้เรียนให้ใช้ความคิดเหมือนนักวิทยาศาสตร์ คือต้องสร้างสมมุติฐาน มีการคาดทำนาย หาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหา และคิดหาเหตุผลในเชิงวิเคราะห์ อาจารย์ Carl Weiman บอกด้วยว่าวิธีการสอนซึ่งเน้นที่กระบวนการมากกว่าตัวอาจารย์ผู้บรรยายนี้ สามารถนำไปใช้ปรับปรุงการสอนวิชาวิทยาศาสตร์อื่นๆ ได้ แม้กระทั่งวิชาประวัติศาสตร์ด้วย

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG