ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สวิตเซอร์แลนด์ ยืนหนึ่ง “ประเทศที่มีภาพรวมดีที่สุดในโลก” ไทยอันดับ 26


FILE - A Swiss national flag waves in the wind during last year's World Economic Forum, in Davos, Switzerland, Jan. 25, 2019.

สื่อสหรัฐฯ U.S. NEWs & World Report จัดอันดับ 73 ประเทศ ที่มีภาพรวมดีที่สุดในโลกในรายงาน 2020 Best Countries ซึ่งพิจารณาถึงข้อมูลหลายมิติเช่น คุณภาพชีวิต การเคารพสิทธิประชาชน และมรดกทางวัฒนธรรม

ผลการจัดอันดับซึ่งมาจากการตอบแบบสอบถามของผู้คน 20,000 คนทั่วโลก ปรากฏสวิตเซอร์แลนด์ ครองอันดับหนึ่งต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ตามมาด้วยแคนาดา และญี่ปุ่นที่ติดอันดับสองและสาม

ที่เหลือในสิบอันดับแรกได้แก่ เยอรมนี ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สวีเดน เนเธอร์แลนด์ และนอร์เวย์
ประเทศไทยติดอันดับที่ 26

ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเเบ่งเป็นกลุ่มคนมีความรู้ นักธุรกิจและประชาชนทั่วไป ถูกสอบถามเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่แต่ละประเทศมี ใน 9 มิติด้วยกัน ซึ่งได้แก่

1.) ความน่าแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ที่รวมถึงความเป็นมิตร ความสนุกสนาน อากาศที่ดี และทัศนียภาพที่สวยงาม
2.) สถานะการเป็นพลเมือง ซึ่งประกอบด้วย สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมกันทางเพศ การเคารพกรรมสิทธิ์ที่ดิน และการกระจายอำนาจอย่างทั่วถึง เป็นต้น
3.) อิทธิพลทางวัฒนธรรม ข้อนี้ว่าด้วยความทันสมัย และชื่อเสียงด้านวัฒนธรรม
4.) โอกาสการสร้างกิจการ ที่ว่าด้วยการเข้าถึงทุน แรงงานฝีมือ ความโปร่งใสในการทำธุรกิจ ความก้าวหน้าของกฎหมาย และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความเอื้ออำนวยต่อภาคเอกชน
5.) มรดกทางวัฒนธรรม
6.) โอกาสที่ดีขึ้นในอนาคต ซึ่ง U.S. NEWs & World Report ให้ความสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต พลวัตรและเอกลักษณ์ของประเทศ
7.) การเปิดกว้างทางธุรกิจ ที่สามารถดูได้จาก ระบบภาษีที่เป็นมิตรกับการลงทุน และการแก้ปัญหาคอรัปชั่น เป็นต้น
8.) สถานะด้านอำนาจของประเทศในเวทีโลก
9.) คุณภาพชีวิต ซึ่งมีหลายตัวแปรย่อยเช่น ตลาดแรงงาน ค่าครองชีพ ระบบการศึกษาภาครัฐ ความปลอดภัย และความมั่นคงทางการเมือง

U.S. NEWs & World Report ให้ความสำคัญในแต่ละมิติแตกต่างกัน โดยอาศัยข้อมูลความสัมพันธ์ของตัวแปร 9 มิติกับความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ตามรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

มิติที่ได้รับความสำคัญ หรือมีน้ำหนักมากที่สุดคือ โอกาสการสร้างธุรกิจ ตามมาด้วย คุณภาพชีวิต และ สถานะการเป็นพลเมือง
อันดับที่ 26 ของไทยนั้น ไม่ไกลจากรัสเซีย อันดับ 23 และอยู่ระหว่างอินเดีย อันดับที่ 25 และกรีซ ในอันดับที่ 27 ในรายงาน 2020 Best Countries

ไทยได้คะเเนนค่อนข้างสูงในเรื่อง ความน่าแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ การเปิดกว้างทางธุรกิจ โอกาสที่ดีขึ้นในอนาคต และมรดกทางวัฒรธรรม แต่ได้คะเเนนน้อยจากผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องสถานะด้านอำนาจของประเทศในเวทีโลก และสถานะการเป็นพลเมือง

สำหรับประเทศที่น่าสนใจอื่นๆ ฝรั่งเศสอยู่ที่ ที่ 12 นิวซีแลนด์ อันดับ 11
จีนและสิงคโปร์ รั้งที่ 15 และ 16 ตามลำดับ ขณะที่เกาหลีใต้ยืนอยู่ที่ 20
ประเทศที่รั้งท้ายในการจัดอันดับครั้งนี้ คือโอมาน เซอร์เบีย และเลบานอน ที่อยู่อันดับ 71 72 และ 73 ตามลำดับ

XS
SM
MD
LG