ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยในออสเตรเลียกำลังพัฒนาระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


นักวิจัยในออสเตรเลียกำลังพัฒนาระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นักวิจัยในออสเตรเลียกับทีมงานนานาชาติกำลังหาทางพัฒนาระบบกลั่นกรองน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดไฟฟ้ามากขึ้น เพื่อทุเลาปัญหาทรัพยากรน้ำจืดขาดแคลน

ทีมนักวิจัยชาวออสเตรเลียที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีในซิดนี่ย์ กำลังร่วมมือกับนักวิจัยจากสิงค์โปร์ ซาอุดิอารเบียและเกาหลีใต้ หาทางพัฒนาระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจุบันเทคนิคที่ใช้ในระบบกรองน้ำเค็มต้องใช้สารเคมีปริมาณมากไม่เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมและยังสิ้นเปลืองพลังงาน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลสูงตามไปด้วย

ออสเตรเลีย ถือเป็นทวีปที่แห้งที่สุดในโลก ปริมาณฝนที่ตกในทวีปไม่ค่อยเสมอต้นเสมอปลายทำให้ออสเตรเลียต้องมีโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ปริมาณน้ำจืดที่ใช้ในเมืองใหญ่ๆของออสเตรเลียปัจจุบันครึ่งหนึ่งมาจากโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลเหล่านี้

ศาสตราจารย์วิกกี้ วิกเนสวาเร็น แห่งมหาวิยาลัยเทคโนโลยีในซิดนี่ด์ กล่าวว่า ปัจจุบันวิทยาการด้านการกรองน้ำทะเลกลายเป็นเทคโนโลยีจำเป็นเพราะโลกประสบกับปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำจืดมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเนื่องจากภาวะโลกร้อน

ตัวอย่างวิกฤติการขาดแคลนน้ำจืด เกิดขึ้นที่ประเทศเกาะทูวาลูในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ประเทศเกาะเล็กๆนี้เก็บน้ำฝนไว้ใช้แต่ตอนนี้เหลือน้ำใช้อีกไม่นานหลังจากฝนไม่ตกมาหลายเดือนเนื่องจากปรากฏการณ์ลานีนญ่า ทางการของเกาะบอกว่าน้ำจืดบนเกาะที่กักเก็บไว้ดื่มกินจะหมดลงภายในเร็ววันนี้ รัฐบาลออสเตรเลียรับปากว่าจะช่วยเหลือด้วยการไปซ่อมแซมโรงกรองน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดและจะส่งน้ำจืดไปช่วยบรรเทา

ศาสตราจารย์วิกกี้ วิกเนสวาเร็น กล่าวว่า ออสเตรเลียเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลจะมีบทบาทและมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนอกเหนือไปจากการนำน้ำเสียกลับไปใช้ใหม่และการกักเก็บน้ำฝน ขณะนี้ทีมนักวิจัยออสเตรเลียกำลังพัฒนาคุณภาพของแผ่นกรองที่ใช้ในระบบกรองน้ำเค็มก่อนนำไปผลิตเป็นน้ำจืดให้ดีขึ้น

โดยทั่วไป แผ่นกรองเป็นแผ่นฟิล์มบางเฉียบ จะอุดตันหลังจากใช้กรองน้ำทะเลได้ระยะหนึ่ง เมื่อเริ่มอุดตันประสิทธิภาพการกรองเกลือจะลดลง แต่กลับใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ทีมงานวิจัยในออสเตรเลียจึงคิดค้นแผ่นกรองชีวภาพขึ้นมาใช้แทน เพราะไม่อุดตันเร็วเกินไปและไม่ต้องใช้สารเคมีต่างๆช่วยแยกเกลือออกจากน้ำทะเล พวกเขาเห็นว่าแผ่นกรองที่มีประสิทธภาพสูงในการกรองเกลือกว่าจะช่วยประหยัดพลังงาน

คุณคริสเตียน กาสเน่อร์ หนึ่งในทีมนักวิจัยออสเตรเลียชี้ว่าแผ่นกรองมีความละเอียดอ่อนต่อสิ่งเจือปนทุกประเภทในน้ำ แผ่นกรองจะกรองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเกลือหรือของเจือปนอื่นๆทำให้เกิดตะกอนติดค้างมากขึ้นเรื่อยๆจนเกิดการอุดตัน ถ้าไม่ทำความสะอาดแผ่นกรอง ประสิทธิภาพในการกรองก็ลดลง อายุการใช้งานสั้นลงและใช้ไฟมากขึ้น

อีกโครงการหนึ่งที่ทีมวิจัยในออสเตรเลียกำลังพัฒนาคือโรงกรองน้ำเค็มระบบเคลื่อนที่ เพื่อนำไปใช้ในชุมชนชาวอะบอริจิ้นที่อยู่ห่างไกลที่ประสบปัญหาแหล่งน้ำบาดาลมีปริมาณเกลือและสารไนเตรตปนเปื้อนสูง

ทีมงานวิจัยในออสเตรเลียหวังว่าแนวความคิดเรื่องระบบกรองน้ำเคลื่อนที่ที่กำลังพัฒนาอยู่นี้จะเป็นเทคโนโลยีที่ก่อประโยชน์แก่คนในชาติด้อยพัฒนาทั่วโลกที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดและไม่มีระบบสาธารณูปโภคด้านนี้รองรับในท้องถิ่น

XS
SM
MD
LG