ลิ้งค์เชื่อมต่อ

กรรมการขององค์การสหภาพแอฟริการ่วมประชุมในสัปดาห์นี้ เพื่อพิจารณาข้อเสนอของนายโมอัมมาร์ คัดดาฟีผู้นำของลิเบีย


กรรมการขององค์การสหภาพแอฟริการ่วมประชุมในสัปดาห์นี้ เพื่อพิจารณาข้อเสนอของนายโมอัมมาร์ คัดดาฟีผู้นำของลิเบีย
กรรมการขององค์การสหภาพแอฟริการ่วมประชุมในสัปดาห์นี้ เพื่อพิจารณาข้อเสนอของนายโมอัมมาร์ คัดดาฟีผู้นำของลิเบีย

กรรมการขององค์การสหภาพแอฟริกาชุดหนึ่งประชุมกันในสัปดาห์นี้เพื่อพิจารณาข้อเสนอของนายโมอัมมาร์ คัดดาฟีผู้นำของลิเบีย ที่จะให้เปลี่ยนระบบบริหารของสหภาพแอฟริกาให้กลายเป็นระบบบริหารที่ทรงอำนาจในแอฟริกา เรื่องนี้แสดงว่าผู้นำลิเบียผู้เป็นคนแปลกพิกลยังคงมีอิทธิพลต่อกิจการของแอฟริกามากทีเดียวทั้งๆที่มีคำถามว่านายคัดดาฟีจะอยู่ทันที่จะเห็นวิสัยทัศน์ของเขาเกี่ยวกับการตั้งสหรัฐแอฟริกาตามแบบสหภาพยุโรปเป็นความจริงขึ้นมาหรือไม่? การที่นายคัดดาฟีดำเนินนโยบายโดยใช้ความร่ำรวยจากน้ำมันผลักดันให้มีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของเขาที่จะให้มีสหภาพแอฟริกาที่ทรงอำนาจนั้นได้ผลดีทีเดียว ลิเบียจ่ายค่าบำรุงประจำปีแก่สหภาพแอฟริกาเป็นจำนวนเกือบร้อยละ 15 ของวงเงินที่ภาคีสหภาพแอฟริกา 53รายบริจาครวมกัน นอกจากนี้ นายคัดดาฟียังออกค่าบำรุงประจำปีให้กับภาคีที่ยากจนอีกหลายรายด้วย ตามทางอนุมาน เงินที่ว่านี้มีจำนวนรวมกัน40ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

XS
SM
MD
LG