ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ประชากรวัยทองในเอเชียมีเพิ่มมากขึ้นและทำให้รัฐบาลหลายแห่งต้องปรับนโยบายเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ


ปัญหาดังกล่าวมาพร้อมกับจำนวนเด็กเกิดใหม่ที่ลดลง

ประชากรวัยทองในเอเชียมีเพิ่มมากขึ้นและทำให้รัฐบาลหลายแห่งต้องปรับนโยบายเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ปัญหาดังกล่าวมาพร้อมกับจำนวนเด็กเกิดใหม่ที่ลดลง
นักวิเคราะห์ Donghyum Park แห่ง Asian Development Bank กล่าวว่าแนวโน้มประชากรที่เกิดขึ้นในประเทศสิงคโปร์สะท้อนภาพรวมของทวีปเอเชีย โดยที่มีความเป็นไปได้ว่าอีก 18 ปีข้างหน้าประชากรของสิงคโปร์อาจลดลงครึ่งหนึ่ง รัฐบาลตระหนักถึงเรื่องนี้และมีมาตรการให้เงินรางวัลแก่ครอบครัวที่มีเด็กเกิดใหม่คนละเกือบหนึ่งแสนบาทให้กับลูกสองคนแรก

สำหรับประเทศไทย ขณะนี้มีประชาชนอายุเกิน 65 ปี จำนวน 7% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับ 37 ปีก่อน อาจารย์วิพรรณ ประจวบเหมาะ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า หากรัฐบาลต้องการหาทางบรรเทาปัญหาการลดลงของประชากรวัยทำงาน รัฐบาลต้องเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของคนเหล่านี้ด้วยการศึกษาและการฝึกฝีมือแรงงาน

นักวิเคราะห์อีกคนหนึ่ง คุณ Wolfgang Lutz แห่ง Wittgenstein Center ที่กรุงเวียนนากล่าวว่า ที่ผ่านมาเริ่มเห็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคน โดยเฉพาะเด็กหญิง ด้วยการพัฒนาเรื่องศึกษาในหลายประเทศแล้ว

โปรดติดตามรายละเอียดจากคลิปเรื่องนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ

รายงานโดย ห้องข่าววีโอเอ และสำนักข่าวต่างประเทศ/เรียบเรียงโดยรัตพล อ่อนสนิท
XS
SM
MD
LG