ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อากาศสกปรกเป็นพิษในเอเชียนั้น ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะตามเมืองใหญ่ ๆ เท่านั้น


อากาศสกปรกเป็นพิษในเอเชียนั้น ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะตามเมืองใหญ่ ๆ เท่านั้น

การขยายตัวอย่างคึกคักทางเศรษฐกิจของเอเชียในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา มาพร้อมกับความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลร้ายแรงต่อสุขภาพประชาชน และขณะที่อากาศสกปรกเป็นพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและถนนหนทางที่การจราจรคับคั่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานั้น ก็กำลังมีความวิตกกันเกี่ยวกับคุณภาพอากาศในพื้นที่ชนบทซึ่งมีการเผาป่าเพื่อใช้พื้นที่ทำการเพาะปลูกด้วย

การขยายตัวอย่างคึกคักทางเศรษฐกิจของเอเชียในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา มาพร้อมกับความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลร้ายแรงต่อสุขภาพประชาชน และขณะที่อากาศสกปรกเป็นพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและถนนหนทางที่การจราจรคับคั่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานั้น ก็กำลังมีความวิตกกันเกี่ยวกับคุณภาพอากาศในพื้นที่ชนบทซึ่งมีการเผาป่าเพื่อใช้พื้นที่ทำการเพาะปลูกด้วย

ตามเมืองใหญ่ ๆ ในเอเชีย รวมทั้งฮ่องกง หมอกควันไอเสียรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมทำให้คนจำนวนมากเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคทางเดินหายใจ

อาจารย์ CM Wong แห่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮ่องกงกล่าวว่า มลภาววะในอากาศในเอเชียนั้น ร้ายแรงมากกว่าที่อื่น ๆ เนื่องจากมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างคึกคัก เขากล่าวว่า จากการศึกษาต่าง ๆ พบว่า มีความเกี่ยวโยงกันมากระหว่างอากาศสกปรกเป็นพิษกับอัตราการเสียชีวิตในศูนย์กลางอุตสาหกรรมของจีนที่เมือง วูฮาน ฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้ และเมืองใหญ่อื่น ๆในเอเชียรวมทั้งกรุงเทพมหานคร

ในฮ่องกงนั้น อากาศสกปรกเป็นพิษกำลังเริ่มมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของฮ่องกงในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ บรรดาธุรกิจในภาคการเงินในฮ่องกงกล่าวว่า การดึงดูดผู้ที่มีความสามารถด้านนี้จากประเทศอื่นมาทำงานกำลังเป็นเรื่องยากขึ้นทุกที เพราะคุณภาพอากาศในฮ่องกงไม่ดี

มลภาวะในอากาศในฮ่องกงนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการขนส่ง อย่างรถโดยสารและเรือข้ามฟากที่ปล่อยไอเสีย Nitrogen dioxide ที่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า อาจเป็นสาเหตุให้เด็กเป็นโรคหืดหอบได้

นอกจากนั้น นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยฮ่องกง TQ Thach ศึกษาพบว่า มีความเกี่ยวโยงระหว่างทัศนวิสัยที่ลดน้อยลงกับอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นด้วย

ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1990 ฮ่องกงเคยปรับปรุงคุณภาพอากาศโดยดำเนินการเข้มงวดกวดขันขึ้นในการจำกัดการใช้สาร Sulfur dioxide ซึ่งเป็นสารประกอบที่มำให้เกิดโรคทางเดินหายใจในวัยเด็กและการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ แต่หลายบริษัทหลบเลี่ยงการจำกัดนั้น โดยการย้ายโรงงานข้ามออกไปจากเขตห้าม เขตตรงข้าฮเองกงก็คือมณฑลกวางตุ้งในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมส่งออกของจีน พอมีโรงงานมากขึ้น อากาศสกปรกเป็นพิษก็ลอยกลับมายังฮ่องกง

ส่วนในประเทศไทย ทางภาคเหนือมีการเผาป่าเพื่อการเพาะปลูก โดยเฉพาะในฤดูแล้ง และบางทีก็มีไฟไหม้ป่า ทำให้เกิดหมอกควันปกคลุมทั่วบริเวณภูเขา ซึ่งนักวิจัยกล่าวว่า อาจมีผลกระทบถึงสุขภาพประชาชนได้

ดร. ทิพวรรณ ประภามณฑล หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านมลภาวะ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้ร่วมงานตรวจพบว่า สาร polycyclic aromatic hydrocarbon ในระดับสูงในบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ซึ่งสูงกว่าในบรรดาผู้ที่อยู่ในเขตเมืองด้วยซ้ำ สาร polycyclic aromatic hydrocarbon หรือ PAH นั้น เป็นสารประกอบที่พบในไอเสียรถยนต์ กระบวนการทำยางลาดถนน และในการเผาพืช สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐระบุว่า การถูกสาร PAH มาก ๆ จะยังความเสียหายแก่ระบบภูมิคุ้มกันของคนเราได้ ดร. ทิพวรรณ กล่าวว่า ออกจะเป็นเรื่องยากที่จะบอกให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาซึ่งยังมองไม่ค่อยเห็นกันตอนนี้ แต่จะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต

ผู้เชี่ยวชาญขอให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ดำเนินนโยบายเข้มงวดกวดขันยิ่งขึ้นในการปรับปรุงคุณภาพอากาศ เพราะการจะแก้ไขให้อากาศเสียตามเมืองใหญ่ ๆ อย่างฮ่องกงกลับสู่ระดับปลอดภัยได้นั้นต้องใช้เวลานานหลายสิบปี

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG