ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ประเทศไทยใช้เทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่สำรวจป่าของกรมป่าไม้ในการคุ้มครองเสือป่า


ประเทศไทยใช้เทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่สำรวจป่าของกรมป่าไม้ในการคุ้มครองเสือป่า
ประเทศไทยใช้เทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่สำรวจป่าของกรมป่าไม้ในการคุ้มครองเสือป่า

ชาติที่มีเสือป่าอาศัยอยู่ 13 รายจะประชุมกัน ณ กรุงมอสโคว์ในว้นที่ 24 และวันที่ 25 เดือนนี้เพื่อแสวงหาหนทางที่จะคุ้มครองเสือป่าเหล่านั้น ชาติเหล่านั้นจะพิจารณาโครงการต่างๆ อย่างเช่น โครงการที่เจ้าหน้าที่ไทยหวังว่าจะทำให้จำนวนเสือในป่าเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 50 ภายในห้าปีข้างหน้า

เสือป่าที่อาศัยอยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีจำนวนอย่างน้อยแปดสิบตัว เมื่อสิบปีที่แล้ว มีผู้มาล่าเสือในบริเวณนั้นมากมายทีเดียว การล่าเสือป่าที่อาศัยอยู่ตามป่าในประเทศทั้งสิบสามประเทศนั้นก็เพื่อเอาอวัยวะส่วนต่างๆ ของเสือ ซึ่งคนในบางประเทศคิดว่าเป็นสิ่งมีสรรพคุณในทางยามาก

แพทย์แผนโบราณชาวจีน ซุนเจี้ยน (Sun Jian) กล่าวว่า ในปัจจุบัน แพทย์แผนโบราณส่วนมากเลิกใช้กระดูกเสือในการทำยา เธอเองใช้สมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บป่วยแทนกระดูกเสือ แต่กล่าวด้วยว่า แพทย์แผนโบราณอีกหลายคนยังคงเชื่อมั่นว่ากระดูกเสือมีสรรพคุณยอดเยี่ยมในการรักษาโรคได้สารพัดอย่าง อาทิเช่น โรคข้อต่ออักเสบ โรคปวดหลัง และการไร้สมรรถภาพทางเพศ

นอกจากนี้อันตรายที่เกิดกับเสือป่าอีกอย่างหนึ่งก็คือ การไม่มีสัตว์ที่เสือจะจับมากินเป็นอาหารเพราะสัตว์เหล่านั้นถูกมนษย์ล่าไปหมดและเพราะการที่ถิ่นที่อยู่ของสัตว์ร่อยหรอหดตัวลงไปเรื่อยๆ

ผู้อำนวยการโครงการของสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งประเทศไทย อนัฆ พัฒนวิบูลย์ กล่าวว่า การมีกวางและหมูป่าชุกชุมจะช่วยให้เสือในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่ามีจำนวนเพิ่มขึ้น ในประเทศไทยนั้น เทคโนโลยีทรงความสำคัญสำหรับการเพียรพยายามเพิ่มจำนวนเสือ เจ้าหน้าที่สำรวจป่าของกรมป่าไม้ใช้ระบบ GPS ช่วยในการกำหนดว่า บริเวณไหนควรมีการลาดตระเวนตรวจตรามากขึ้นอย่างเช่นในพื้นที่ที่มีสัญญาณส่อว่า มีการลอบฆ่าสัตว์ป่าหรือการลักลอบตัดไม้โดยผิดกฎหมาย ทุกๆเดือน หน่วยลาดตระเวนพิทักษ์ป่าจะแบ่งปันข่าวสารให้เจ้าหน้าที่สำรวจป่าของกรมป่าไม้ทราบด้วย

คุณชัชวาลย์ พิศดำขำ ผู้อำนวยการสำนักงานอนุรักษ์สัตว์ป่าของรัฐบาลไทยกล่าวว่า แม้จะมีเจ้าหน้าที่สำรวจป่าแค่ 170 คน แต่พวกเขาก็สามารถป้องกันมิให้มีการรุกล้ำเข้าไปในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าซึ่งมีเนื้อที่สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเฮคตาร์ คุณชัชวาลย์กล่าวด้วยว่า ปัญหาที่ประสบอยู่ก็คือ เขตป่านั้นยาวติดต่อกันเข้าไปในเขตพม่าด้วย เขาหวังว่า การประชุมสุดยอดเกี่ยวกับเรื่องเสือป่าที่รัสเซียจะช่วยให้ความเพียรพยายามอนุรักษ์สัตว์ป่าแพร่ขยายตามแนวชายแดนของประเทศต่างๆ ในเอเชีย

XS
SM
MD
LG