ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปัญหาการจดทะเบียนแจ้งเกิดของแรงงานต่างด้าวในไทย กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


หลายประเทศในประชาคมอาเซียนพยายามปรับปรุงระบบการจดทะเบียนการแจ้งเกิด-การเสียชีวิต และจดทะเบียนสมรสที่จะมีลักษณะเป็นสากลมากขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่ในประเทศไทยยังพบว่า ปัญหาการจดทะเบียนแจ้งเกิดยังเป็นหนึ่งในข้อจำกัดของแรงงานต่างชาติที่ไม่สามารถเข้าถึงได้มากนัก

XS
SM
MD
LG