ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักรณรงค์เพื่อสิทธิด้านที่ดินในเอเซียประท้วงเรียกร้องให้ธนาคารโลกปฏิบัติตามหลักการ RAI


นักรณรงค์เพื่อสิทธิด้านที่ดินในเอเซียประท้วงเรียกร้องให้ธนาคารโลกปฏิบัติตามหลักการ RAI
นักรณรงค์เพื่อสิทธิด้านที่ดินในเอเซียประท้วงเรียกร้องให้ธนาคารโลกปฏิบัติตามหลักการ RAI

นักรณรงค์เพื่อสิทธิด้านที่ดินในเอเซียรวมตัวประท้วงหน้าสำนักงานสาขาของธนาคารโลกในกรุงเทพฯ เพื่อเรียกร้องให้ธนาคารโลกปฏิบัติตามหลักการในการลงทุนด้านการเกษตร คือมุ่งเน้นที่การปกป้องสิทธิของเกษตรกรผู้ยากจนมากกว่าการสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมเข้ายึดครองที่ดิน

นักรณรงค์เพื่อสิทธิด้านที่ดินราว 200 คนจากประเทศต่างๆทั่วเอเซีย ชุมนุมประท้วงนอกห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ด้านหน้าอาคารสำนักงานของธนาคารโลกในกรุงเทพฯ ประเด็นสำคัญของการประท้วงครั้งนี้คือการตำหนิที่ธนาคารโลกไม่ปฏิบัติตามหลักการว่าด้วยเรื่องการลงทุนด้านการเกษตรอย่างมีความรับผิดชอบหรือ RAI ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องสิทธิด้านที่ดินของเกษตรกรรายย่อย


คุณ Jeff Wong ผู้ประสานงานของกลุ่ม LOCOA ซึ่งเป็นกลุ่มสตรีผู้นำชุมชนยากจนต่างๆในอินเดีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ หนึ่งในผู้นำการประท้วงครั้งนี้กล่าวกับสมาคมผู้สื่อข่าวต่างชาติในประเทศไทยว่า หลักการ RAI ของธนาคารโลกนั้นไม่เข้มแข็งพอและไม่สามารถปกป้องสิทธิในที่ดินของเกษตรกรรายเล็กได้ และยังเป็นการสนับสนุนให้นักลงทุนเข้ายึดครองที่ดินทางอ้อมผ่านข้ออ้างเรื่องการพัฒนาที่ดินในเขตชนบท โดยการเข้ายึดครองที่ดินนั้นมีทั้งใช้ความรุนแรง การคอรัปชั่นและสมรู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลส่วนท้องถิ่น ซึ่งล้วนเป็นการกดดันให้เกษตรกรรายย่อยต้องละทิ้งที่ดินและเดินทางเข้าไปหางานทำในเมืองและส่วนใหญ่กลายเป็นคนยากจนในสังคมเมือง

ธนาคารโลกทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆของสหประชาชาติเพื่อจัดทำหลักการ 7 ข้อในการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงการเคารพในสิทธิด้านที่ดินและทรัพยากร การรับประกันความมั่นคงด้านอาหาร ความโปร่งใส การมีธรรมาภิบาลที่ดี การให้คำปรึกษาและมีส่วนร่วม รวมทั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามหลักการทั้ง 7 ข้อนี้ไม่มีการบังคับใช้ เป็นเพียงความสมัครใจ ซึ่งนักรณรงค์เชื่อว่านั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรรายเล็กๆต้องถูกผลักไสออกจากที่ดินของตนเอง

กลุ่มผู้ประท้วงที่หน้าอาคารสำนักงานธนาคารโลกได้ยื่นคำร้องต่อผู้แทนของธนาคารโลกอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดี ซึ่งทางผู้อำนวยการโครงการพัฒนาของธนาคารโลกแถบเอเซียใต้ คุณ Salaman Zaheer ระบุว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรับฟังความเห็นของผู้ประท้วง

เจ้าหน้าที่ธนาคารโลกผู้นี้ชี้ว่าจุดประสงค์ของหลักการ RAI คือการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ดังนั้นเมื่อปัญหายังมีอยู่หรือเพิ่มขึ้น ธนาคารโลกจำเป็นต้องรับฟังและเข้าใจปัญหาเหล่านั้น คุณ Salaman Zaheer บอกด้วยว่าธนาคารโลกจะจัดประชุมร่วมกับบรรดาผู้นำการณรงค์ในเดือนนี้เพื่อหารือเรื่องคำร้องเรียนดังกล่าวและหาแนวทางจัดการแก้ไขต่อไป

XS
SM
MD
LG