ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ESCAP เรียกร้องให้วงการธุรกิจในเอเชียร่วมมือรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ


ESCAP เรียกร้องให้วงการธุรกิจในเอเชียร่วมมือรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ
ESCAP เรียกร้องให้วงการธุรกิจในเอเชียร่วมมือรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ

ที่ประชุมภาคพื้นของ ESCAP เรียกร้องให้วงการธุรกิจในเอเชียเข้าไปมีบทบาทร่วมมากขึ้นในการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ เลขาธิการบริหารของ ESCAP เสนอแนะโครงการใหม่เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาท เพราะองค์กรและหน่วยงานต่างๆของสหประชาชาติและการรักษากฎหมายไม่สามารถจะจัดการกับปัญหาที่ว่านี้ได้เองอีกต่อไป

ที่ประชุมภาคพื้นของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิค หรือที่เรียกกันย่อๆว่า ESCAP เรียกร้องให้วงการธุรกิจในเอเชียเข้าไปมีบทบาทร่วมมากขึ้นในการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

การค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานทำรายได้ให้แก่ผู้กระทำผิดทั่วโลกในเรื่องเหล่านี้ได้มากถึง 3 หมื่น 2 พันล้านดอลล่าร์ในแต่ละปี หนึ่งในสามของเงินจำนวนนี้เป็นรายได้ในเอเชีย และนักวิเคราะห์แรงงานและอาชญากรรมคาดว่า กำไรในเรื่องนี้จะเพิ่มเป็นมากกว่าหนึ่งแสนล้านดอลล่าร์ในช่วงห้าปีข้างหน้า

ในที่ประชุมภาคพื้นของ ESCAP เมื่อวันอังคารที่กรุงเทพมหานคร นาง Noeleen Heyzer เลขาธิการบริหารของ ESCAP เสนอแนะโครงการใหม่เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

เจ้าหน้าที่ของ ESCAP ผู้นี้กล่าวว่า ขอบข่ายและขนาดของการค้ามนุษย์นี้ใหญ่โตมหาศาล จนกระทั่งจะต้องเปลี่ยนวิธีทำงานกัน มิฉะนั้นก็จะแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินี้ไม่ได้

เจ้าหน้าที่ของ ESCAP กล่าวว่า ภาคเอกชนจะต้องเข้ามามีบทบาท เพราะองค์กรและหน่วยงานต่างๆของสหประชาชาติและการรักษากฎหมายที่เป็นอยู่ขณะนี้ไม่สามารถจะจัดการกับปัญหาที่ว่านี้ได้เองอีกต่อไป

การค้ามนุษย์ในเอเชียมีตั้งแต่การบังคับให้ผู้หญิงและเด็กค้าประเวณี ไปจนถึงการบังคับใช้แรงงานชาวประมงเขมร โดยไม่ให้ค่าจ้าง และแรงงานตามโรงงานที่ได้รับค่าจ้างต่ำมาก

ESCAP เร่งเร้าให้บริษัทธุรกิจต่างๆร่วมลงนามในข้อตกลงเรื่องหลักจรรยาบรรณแห่งกรุงเอเธนส์ ซึ่งเป็นการให้คำมั่นโดยบริษัทธุรกิจที่จะให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และละเว้นการใช้แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ เวลานี้มีบริษัทธุรกิจต่างๆ 10,000 แห่งทั่วโลกที่ได้ร่วมลงนามแล้ว แต่มีไม่กี่บริษัทจากเอเชีย

นาย David Arkless ผู้จัดการฝ่ายกิจการบรรษัทของกลุ่มธุรกิจ Manpower ซึ่งเป็นผู้จัดหาแรงงานและเป็นที่ปรึกษาทางด้านการบริหารแรงงานระหว่างประเทศ และยังเป็นสมาชิกอยู่ในคณะกรรมการขององค์การ End Human Trafficking Now กล่าวต่อที่ประชุมเดียวกันนี้ว่า พลังทางเศรษฐกิจกำลังผลักดันให้ประชาคมนานาชาติจัดการกับปัญหาเรื่องแรงงานข้ามพรมแดน

นักบริหารธุรกิจผู้นี้กล่าวว่า มีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ประเด็นทางด้านมนุษยธรรม เศรษฐกิจ และลักษณะที่จำนวนประชากรผลักดันเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้ต้องรีบจัดการกับปัญหานี้ก่อนที่จะสายเกินไป

ESCAP และกลุ่มอื่นๆยังเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการใช้แรงงานอพยพ และตามประเทศอย่างเช่น บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา และปากีสถาน ซึ่งรายได้สำคัญส่วนหนึ่งของประเทศมาจากเงินที่แรงงานของประเทศเหล่านี้ส่งกลับบ้าน

นาย David Arkless แห่งกลุ่ม Manpower ให้ข้อสังเกตว่า การรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ทำประโยชน์ให้แก่บริษัทธุรกิจ เพราะจะเห็นลูกจ้างพนักงานมีผลิตภาพสูงขึ้น และจะลาออกงานน้อยลงเมื่อได้รับการปฏิบัติต่อที่ดี นอกจากนี้ ถ้าลูกค้าของบริษัทธุรกิจพบว่า บริษัทเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างพนักงาน ก็อาจมีปฏิกิริยาต่อต้านได้ด้วย

XS
SM
MD
LG