ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ADB กล่าวว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ควรตั้งเป็นกลุ่มที่ควบคุมระดับปริมาณการผลิตข้าวต่อปีอย่าง OPEC


รายงานฉบับล่าสุด ของ ADB กล่าวว่า แม้ว่าหลายประเทศกำลังเก็บเกี่ยวข้าวได้มากขึ้น แต่ประเทศผู้ผลิตไม่ควรดำเนินนโยบายสะกัดกั้นการส่งออก เพื่อปั่นราคาข้าวในตลาดโลก

นักวิเคราะห์ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ ADB กล่าวว่า ความแห้งแล้งในประเทศอินเดียอาจทำให้อินเดียระงับการส่งออกข้าว สถานการณ์ดังกล่าวจะทำให้ราคาอาหารโลกเพิ่มขึ้นอีกระรอก

รายงานฉบับล่าสุด ของ ADB กล่าวว่า แม้ว่าหลายประเทศกำลังเก็บเกี่ยวข้าวได้มากขึ้น แต่ประเทศผู้ผลิตไม่ควรดำเนินนโยบายสะกัดกั้นการส่งออก เพื่อปั่นราคาข้าวในตลาดโลก

ADB ซึ่งมีชื่อเต็มว่า Asian Development Bank ระบุว่า ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเพิ่มการผลิตข้าวจาก 110.5 ล้านตัน ในปีเก็บเกี่ยวที่แล้ว เป็น 128.3 ล้านตันในปีนี้ สาเหตุของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นคือพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตดีขึ้นโดยใช้น้ำและพื้นที่ปลูกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณ Lourdes Adriano นักวิเคราะห์ของ ABD กล่าวว่า ความกังวลหลักเรื่องราคาข้าว ขณะนี้คือ ความเป็นไปได้ที่อินเดียอาจหันมาระงับการส่งออกข้าวอีกครั้งหนึ่ง อินเดียเคยใช้นโยบายเช่นนี้เมื่อ 4 ปีก่อน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาข้าวเพิ่มขึ้น 150%

นอกจากนั้นเขากล่าวว่าถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากรายงานที่ว่าประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจรวมตัวกันก่อตั้งองค์กรเพื่อกำหนดปริมาณผลิตร่วมกันแต่ละปี เช่นเดียวกับ ประเทศ OPEC ที่กำหนดปริมาณผลิตน้ำมัน
คุณ Adriano กล่าวว่า หากทำเช่นนั้น ราคาข้าวโลกอาจเพิ่มสูงขึ้นอีก ดังนั้นองค์การระหว่างประเทศเช่น ASEAN ควรช่วยหยุดยั้งแผนดังกล่าว

ขณะเดียวกัน หน่วยงาน Oxfam เตือนว่าภายในปี ค.ศ. 2030 ราคาข้าวอาจเพิ่มขึ้น 20% หากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติทำให้เกิดน้ำท่วมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือภัยแล้งในอินเดีย

โปรดติดตามรายละเอียดจากคลิปเรื่องนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ

รายงาน Ron Corben /เรียบเรียงโดยรัตพล อ่อนสนิท
XS
SM
MD
LG