ลิ้งค์เชื่อมต่อ

'เอเชียแปซิฟิก' นำหน้าเขตเศรษฐกิจอื่นๆ เรื่องการปรับใช้เทคโนโลยี


A robot is seen in the automobile production line of the new Honda plant in Prachinburi, Thailand, May 12, 2016.
A robot is seen in the automobile production line of the new Honda plant in Prachinburi, Thailand, May 12, 2016.

ขณะนี้ คำว่า “Thailand 4.0” เป็นที่รู้จักคุ้นหู ไม่ใช่แต่ที่ประเทศไทยเท่านั้น บริษัทที่ปรึกษาต่างชาติ PwC Global กล่าวถึงคลื่นลูกใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม ที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศไทยและในเอเชียด้วย

ในรายงานของ PwC ที่ครอบคลุมเรื่องเศรษฐกิจยุค 4.0 บริษัทที่ปรึกษาแห่งนี้ ระบุว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้คะแนนด้านการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบเศรษฐกิจ สูงกว่าส่วนอื่นๆ ของโลก ซึ่งเห็นได้จากภาคการผลิตของไทยที่ใช้นวัตกรรมมาปฏิรูปขั้นตอนต่างๆ ของโรงงาน และส่วนปฏิบัติการอื่นๆ

รายงานฉบับนี้ให้คะแนนบริษัท 1,155 แห่งทั่วโลก จากการนำเครื่องมือใหม่ๆ มาใช้ในการทำงาน นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ถูกพูดถึง มีตั้งแต่ อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน พริ้นเตอร์สามมิติ ไปจนถึงเทคโนโลยีเสมือนจริง

ผลการสำรวจชี้ว่า ร้อยละ 44 ของบริษัทที่ตอบแบบสอบถามในเอเชียแปซิฟิก นำเครื่องมือใหม่ๆ มาใช้ สูงกว่าร้อยละ 34 ของบริษัทอเมริกัน และร้อยละ 19 ในกลุ่มยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา

PwC พบว่า บริษัทขนาดเล็กและกลางในเอเชียตะวันอออกเฉียงใต้ แห่งสมาคม ASEAN ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความแข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่

Bidhan Roy ผู้จัดการบริษัท Cisco System Pte. Ltd. กล่าวว่า การยกเปลี่ยนรูปแบบโดยเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ข้ามามีบทบาทในการค้าระหว่างประเทศ และช่วยส่งเสริมการขยายตัว เพิ่มกำลังการผลิต และลดต้นทุน

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ปัจจัยพื้นฐานหลายอย่างของเอเชียแปซิฟิก เอื้ออำนวยต่อการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยียุคใหม่

ประการแรก ประชากรวัยหนุ่มสาวของหลายประเทศในภูมิภาคมีจำนวนมาก และมีความคล่องตัวที่จะปรับใช้นวัตกรรมสมัยใหม่

นอกจากนี้หลายประเทศเพิ่งจะเปิดระบบเศรษฐกิจต่อสังคมโลกในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นจึงได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างเต็มที่ เหมือนเป็นการเริ่มพัฒนาจากพื้นฐานขั้นต้น

และประการที่สาม บริษัทในเอเชียยกระดับระบบจัดการได้อย่างรวดเร็วเพราะไม่ได้มีโครงสร้างที่ซับซ้อนตั้งแต่ต้น เปรียบเหมือนเริ่มต้นด้วยผืนผ้าใบที่ว่างเปล่าซึ่งเหมาะกับการซึมซับเทคโนโลยี

ผู้เชี่ยวชาญจาก PwC กล่าวว่า สำหรับเป้าหมายของ Thailand 4.0 ความสำเร็จจะเกิดขึ้นหากรัฐบาลและเอกชนเข้าใจบทบาทที่ตนมี ในการส่งเสริมการลงทุนและมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งเพิ่มทักษะให้กับแรงงานในประเทศ เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่

(รายงานโดย Ha Nguyen/ รัตพล อ่อนสนิท เรียบเรียง)

XS
SM
MD
LG