ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ยูเอ็นเผยปริมาณการผลิตยาบ้าและคริสตัลเมทในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้กำลังขยายตัวรวดเร็ว


ยูเอ็นเผยปริมาณการผลิตยาบ้าและคริสตัลเมทในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้กำลังขยายตัวรวดเร็ว
ยูเอ็นเผยปริมาณการผลิตยาบ้าและคริสตัลเมทในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้กำลังขยายตัวรวดเร็ว

สหประชาชาติเปิดเผยรายงานชิ้นใหม่ระบุถึงการขยายตัวของขบวนการผลิตและค้ายาเสพติดในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และเอเซียตะวันออก รายงานของสำนักงานป้องกันยาเสพติดและอาชญากรรมสหประชาชาติกระตุ้นให้รัฐบาลของประเทศแถบนี้เพิ่มการป้องกัน ควบคุมและจับกุมผู้กระทำผิด ตลอดจนให้การดูแลรักษาผู้ติดยาเสพติดมากยิ่งขึ้น

คุณ Gary Lewis ผู้แทนของสำนักงานป้องกันยาเสพติดและอาชญากรรมสหประชาชาติฝ่ายเอเซียตะวันออกและแปซิฟิก ระบุว่าขณะนี้บรรดานักวิเคราะห์ต่างกังวลต่อการแพร่ขยายตัวอย่างรวดเร็วของยาเสพติดประเภทผสมสารแอมเฟตามีนหรือที่เรียกว่า ATS เช่น ยาบ้า และ Crystal Meth ซึ่งปัจจุบันเป็นยาเสพติดที่มีผู้เสพมากที่สุด 3 อันดับแรกในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และเอเซียตะวันออก 15 ประเทศ


คุณ Gary Lewis ระบุว่าสถานที่ผลิตยาเสพติดประเภท ATS เพิ่มขึ้น 5 เท่าในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ขณะที่การจับกุมยาเสพติดประเภทผสมสารแอมเฟตามีนที่ว่านี้ก็เพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้เช่นกัน คือจากจำนวน 32 ล้านเม็ดเมื่อ 3 ปีก่อน เพิ่มขึ้นเป็น 136 ล้านเม็ดเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการผลิตยาเสพติดประเภทนี้มากขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่ปี

รายงานของสำนักงานป้องกันยาเสพติดและอาชญากรรมสหประชาชาติยังบอกด้วยว่า แม้หลายประเทศในเอเซีย เช่น ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้ มีอัตราการขยายตัวของยาเสพติดลดลงหรือคงที่ แต่ในบางประเทศ รวมถึงกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม จีนและไทย กลับมีผู้ใช้ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ส่วนที่อินโดนีเซีย ยาเสพติด Crystal Meth ได้กลายมาเป็นยาเสพติดที่มีผู้เสพมากที่สุดแซงหน้ากัญชาไปแล้ว

คุณ Gary Lewis ระบุว่าการที่ประชากรวัยหนุ่มสาวมีจำนวนเพิ่มขึ้น รวมทั้งขาดการตระหนักถึงอันตรายจากยาเสพติดคือปัจจัยที่ทำให้ความต้องการยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกันขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติก็พยายามเร่งผลิตยาเสพติดให้ทันความต้องการของผู้เสพ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็ง เจ้าหน้าที่สหประชาชาติผู้นี้ชี้ว่า บรรดาเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นคือผู้มีบทบาทสำคัญในการปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติด ซึ่งไม่ใช่แค่การจับกุมผู้ขายรายย่อยหรือนายหน้า แต่หมายรวมถึงการดำเนินคดีต่อตัวการใหญ่ระดับหน้าหน้าขบวนการหรือผู้เชี่ยวชาญสาขาอาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทนายความ นักบัญชีหรือนักคอมพิวเตอร์ผู้สนับสนุนหรือได้ผลประโยชน์จากการขายยาเสพติดผิดกฎหมายนั้น

รายงานของสำนักงานป้องกันยาเสพติดและอาชญากรรมสหประชาชาติชิ้นนี้สรุปว่า การส่งเสริมโครงการดูแลรักษาผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนให้การศึกษาแก่เยาวชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด คือกระบวนการสำคัญอีกทางหนึ่งที่จะช่วยยับยั้งป้องกันการแพร่กระจายของยาเสพติดในแถบเอเซียตะวันออกและแปซิฟิกได้

XS
SM
MD
LG