ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สหประชาชาติเตือนประเทศในเอเซียให้เน้นการวางแผนล่วงหน้าและประสานนโยบายเพื่อรับมือภัยธรรมชาติ


สหประชาชาติเตือนประเทศในเอเซียให้เน้นการวางแผนล่วงหน้าและประสานนโยบายเพื่อรับมือภัยธรรมชาติ
สหประชาชาติเตือนประเทศในเอเซียให้เน้นการวางแผนล่วงหน้าและประสานนโยบายเพื่อรับมือภัยธรรมชาติ

นาง Magareta Wahlstrom หัวหน้าหน่วยงานของสหประชาชาติเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (UNISDR) เตือนว่า รัฐบาลประเทศต่างๆ ในเอเซียควรต้องเร่งปรับปรุงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภัยพิบัติ และมีการวางแผนล่วงหน้าที่ดีขึ้นเพื่อให้พร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามจากธรรมชาติในอนาคตซึ่งจะเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้นด้วย เธอยกตัวอย่างว่าภัยธรรมชาติในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ปีนี้ส่งผลกระทบต่อผู้คนเกือบ 20 ล้านคนและสร้างผลเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล แต่สิ่งที่ยังล้าหลังอยู่คือการวางแผนเตรียมรับมือกับเหตุการณ์

หัวหน้าหน่วยงาน UNISDR เรียกร้องให้รัฐบาล องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานระหว่างประเทศต่างๆ เตรียมตัวให้พร้อมในการจัดองค์กร การวางแผนล่วงหน้า และลงทุนอย่างจริงจังเพื่อให้การศึกษาแก่สาธารณชนและสร้างความตื่นตัว นาง Magareta Wahlstrom กล่าวด้วยว่าบรรดาเมืองใหญ่ๆ ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคที่ตั้งอยู่บนที่ลุ่มชายฝั่งทะเล มีความเสี่ยงสูงต่อระดับน้ำทะเลที่จะสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และยกตัวอย่างว่าเมืองใหญ่ๆ เช่นกรุงเทพมหานคร มนิลา หรือจาร์กาต้าต้องเพิ่มขีดความสามารถในการกลับฟื้นคืนสภาพหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติ ซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นปัญหาท้าทายสำคัญด้านการเงินในการวางแผนสำหรับเมืองใหญ่อย่างแน่นอน

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายนนี้เป็นเวลาราวหนึ่งสัปดาห์ จะมีการประฃุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เมืองเดอร์บัน ประเทศอาฟริกาใต้ ในความพยายามเพื่อหาข้อตกลงระหว่างประเทศที่จะนำมาใช้แทนพิธีสารเกียวโต ซึ่งจะหมดอายุลงในเดือนธันวาคม ปี 2555

XS
SM
MD
LG