ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้เป็นโรคไข้เลือดออก (Dengue)ในภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจ


ผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกในภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจำนวนมากขึ้น ในบางประเทศอย่างเช่น ฟิลิปปินส์ ผู้เป็นโรคไข้เลือดออกมีจำนวนมากกว่าเมื่อปีที่แล้วเกือบสองเท่า

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฟิลิปปินส์ระบุว่า ตามที่มีการรายงาน จำนวนผู้เป็นโรคไข้เลือดออกในปีนี้สูงกว่าเมื่อปีที่แล้ว 90 เปอร์เซ็นต์ ตามรายงาน ผู้เป็นโรคไข้เลือดออกในฟิลิปปิส์ในช่วงตั้งเดือนมกราคมถึงตอนกลางเดือนสิงหาคมมีจำนวนราว 63,000 ราย และที่เสียชีวิตไปแล้วมีจำนวนอย่างน้อย 465 ราย นายแพทย์ อีริก ตาแย็ก ( Eric Tayag) หัวหน้ากองวิทยาการระบาดของโรคแห่งกระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์กล่าวว่า ปัจจัยหลายอย่างรวมทั้งการรายงานเกี่ยวกับผู้ป่วยและการตรวจพบโรคไข้เลือดออกอย่างรวดเร็ว ตลอดจนภาวะแห้งแล้งที่ฟิลิปปินส์กำลังประสพอยู่นี้มีส่วนทำให้จำนวนผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกสูงขึ้น

นายแพทย์ อีริก ตาแย็ก กล่าวว่า ตามพื้นที่หลายแห่งประสพปัญหาเรื่องน้ำกินน้ำใช้ ดังนั้นคนจำนวนมากเริ่มเก็บสะสมน้ำและไม่ได้ปิดภาชนะสำหรับเก็บน้ำ จึงท่าให้มียุงเยอะขึ้น บริเวณน้ำนิ่งเป็นที่ๆเหมาะสำหรับการแพร่พันธุ์ของยุง เขากล่าวด้วยว่า ในปีนี้ ยุงในฟิลิปปินส์เป็นพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกหลายสายพันธุ์ และว่า จำนวนผู้ป่วยยังไม่ถึงขั้นที่เรียกได้ว่าโรคไข้เลือดออกกำลังระบาด เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์คาดหมายว่า ภายในสิ้นปีนี้ จะมีผู้ป่วยเป็นโรคนี้ราว 80,000 ราย

นายแพทย์ อีริก ตาแย็ก กล่าวว่า ในระดับประเทศนั้น คนจะเป็นโรคไข้เลือดออกกันมากในเดือนที่มีฝนตก ซึ่งฝนจะตกชุกที่สุดในเดือนสิงหาคมและเมื่อพ้นช่วงนั้นไปแล้วฝนจะตกน้อยลงซึ่งจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้

ตามประเทศส่วนมากในภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนในเดือนมิถุนายนหรือไม่ก็เดือนกรกฎาคมและฝนตกเรื่อยไปจนถึงเดือนกันยายน ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมนั้น ผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยมีจำนวนมากกว่าเดิมกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เวียดนามก็รายงานว่ามีคนเป็นโรคนั้นมากขึ้น รัฐบาลของประเทศต่างๆเร่งเร้าประชาชนให้กำจัดแหล่งที่มีน้ำขังรอบๆบ้านเรือนเพื่อป้องกันมิให้เป็นที่เพาะพันธุ์ยุงและให้ป้องกันด้วยวิธีการต่างๆเพื่อมิให้ถูกยุงกัดด้วย

XS
SM
MD
LG