ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อนุสัญญาว่าด้วยระเบิดลูกปรายมีผลใช้บังคับแล้ว


อนุสัญญาว่าด้วยระเบิดลูกปราย ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 สิงหาคม เป็นอนุสัญญาสากลว่าด้วยการห้ามการใช้ การผลิต เก็บตุน มีไว้ในครอบครองและขนย้ายอาวุธชนิดนี้ อนุสัญญานี้กำหนดให้ประเทศต่าง ๆ กวาดล้างพื้นที่ที่มีระเบิดดังกล่าวหลงเหลืออยู่ และช่วยผู้เคราะห์ร้ายผู้ได้รับอันตรายจากอาวุธแบบนี้ และกำหนดเส้นตายสำหรับการทำลายอาวุธชนิดนี้ที่เก็บตุนไว้ ประเทศลาวเป็นพื้นที่หนึ่งที่ที่ระเบิดลูกปรายที่ตกค้างตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามยังไม่ระเบิดอยู่มากที่สุดในโลก คือราว 80 ล้านชิ้น ปีหนึ่งๆ มีคนเสียชีวิตราว 300 คนเพราะระเบิดที่ตกฝังอยู่ระเบิดขึ้นมา

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG