ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รัฐมนตรีอาเซียนเห็นต่างเรื่องข้อตกลงความร่วมมือทางทหารสหรัฐ-ออสเตรเลีย


รัฐมนตรีอาเซียนเห็นต่างเรื่องข้อตกลงความร่วมมือทางทหารสหรัฐ-ออสเตรเลีย

บรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนซึ่งร่วมประชุมอยู่ที่อินโดนีเซียแสดงความเห็นตอบสนองต่อคำประกาศของประธานาธิบดี Barack Obama เกี่ยวกับแผนส่งทหารสหรัฐไปร่วมซ้อมรบและประจำการในออสเตรเลีย

ประธานาธิบดี Barack Obama กล่าวต่อรัฐสภาออสเตรเลียในวันพฤหัสบดี ยกย่องความร่วมมือทางทหารที่แข็งแกร่งระหว่างสหรัฐกับออสเตรเลีย หลังจากเมื่อวานนี้ประธานาธิบดี Obama และนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย Julia Gillard ได้ประกาศแผนอนุญาตให้ทหารสหรัฐหมุนเวียนประจำการทางภาคเหนือของออสเตรเลียเพื่อร่วมซ้อมรบกับทหารออสเตรเลีย โดยประธานาธิบดี Obama ระบุว่าข้อตกลงความร่วมมือทางทหารฉบับใหม่นี้จะช่วยให้สหรัฐมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นด้านความมั่นคงในแถบเอเซีย-แปซิฟิก


ทางด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสมาคมอาเซียนที่ร่วมประชุม ASEAN Summit อยู่ที่อินโดนีเซียมีความเห็นในเรื่องนี้ต่างกันไป รัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารของฟิลิปปินส์ Ricky Carandang แสดงความยินดีต่อข่าวความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐกับออสเตรเลียโดยบอกว่าเป็นการส่งเสริมเสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาคนี้ ฟิลิปปินส์นั้นสนับสนุนให้สหรัฐมีบทบาททางการทหารเพิ่มมากขึ้นในแถบเอเซีย-แปซิฟิกมาโดยตลอดเพื่อถ่วงดุลอำนาจของจีน โดยเฉพาะในประเด็นข้อพิพาทเรื่องพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้

ทางรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียและประธานอาเซียน นาย Marty Natalegawa ระบุว่าอินโดนีเซียไม่ต้องการให้เอเซียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นประเด็นความขัดแย้งด้านการแข่งขันของประเทศใหญ่ๆ พร้อมยืนยันว่าอยากให้มีระเบียบปฏิบัติทางทหารว่าด้วยเรื่องทะเลจีนใต้เกิดขึ้นในทำนองเดียวกับข้อตกลงว่าด้วยสัมพันธภาพและความร่วมมือของสมาคมอาเซียนหรือ TAC ที่กำหนดว่าประเทศสมาชิกจะไม่ก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศอื่น รัฐมนตรี Natalegawa ยกตัวอย่างว่า ระเบียบปฏิบัติทางทหารว่าด้วยเรื่องทะเลจีนใต้จะรวมถึงการละเว้นการใช้กำลังทหารในการจัดการข้อพิพาทซึ่งคล้ายกับกฎเกณฑ์ของข้อตกลง TAC

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่าการยกระดับความเป็นพันธมิตรของสหรัฐและออสเตรเลียครั้งนี้ คือการส่งสัญญาณจากสหรัฐไปยังกรุงปักกิ่ง ท่ามกลางความขัดแย้งเรื่องพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้

ศาสตราจารย์ Hariyadi Wirawan ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ University of Indonesia ชี้ว่าข่าวนี้อาจยิ่งทำให้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนในการประชุม East Asia Summit ปลายสัปดาห์นี้ยิ่งรุนแรงขึ้น และอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อความพยายามร่างระเบียบปฏิบัติว่าด้วยเรื่องทะเลจีนใต้กับทางรัฐบาลจีน ศาสตราจารย์ Hariyadi เชื่อว่าปักกิ่งอาจมองข้อตกลงทางทหารระหว่างสหรัฐกับออสเตรเลียว่าเป็นการยั่วยุและอาจมีการตอบโต้อย่างเกรี้ยวกราดกลับไป

แต่ที่กรุงปักกิ่งในวันนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน นาย Liu Weimin ยังมีท่าทีนิ่งต่อข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับออสเตรเลียดังกล่าว โดยกล่าวว่าจีนไม่ต้องการก้าวก่ายความสัมพันธ์ของประเทศใด แต่จีนหวังว่าการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใดนั้นควรคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวม ตลอดจนสันติภาพและความมั่นคงทั่วภูมิภาคมาพิจารณาประกอบด้วย

XS
SM
MD
LG