ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เลขาธิการสมาคมอาเซียนให้สัมภาษณ์วีโอเอภาคภาษาไทย (ตอนที่สอง) เรื่องบทบาทระดับโลกของอาเซียนและพม่าหลังการเลือกตั้ง


Surin Pitsuwan

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการสมาคมอาเซียนกล่าวถึงบทบาทและความพร้อมของสมาคมอาเซียนในการช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในเวทีโลกว่า สมาคมอาเซียนกับกลุ่มสหภาพอาฟริกามีเรื่องที่สามารถเรียนรู้จากกันและกันได้ และอาเซียนมีความเต็มใจและสนใจที่จะเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆ ในระดับโลก แต่จะต้องพิจารณาความพร้อมในแต่ละเรื่องด้วย

อย่างไรก็ตามในการประชุมสุดยอดของอาเซียนที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามปลายเดือนตุลาคมนี้ จะมีการประชุมร่วมที่เรียกว่าอาเซียน + สหประชาชาติเพื่อพิจารณาการทำงานร่วมกันในปัญหาระดับโลกต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม อย่างที่อาเซียนเคยให้ความช่วยเหลือแก่พม่าจากกรณีพายุไซโคลนนากิสซึ่งพม่าไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากองค์การสหประชาชาติโดยตรง รวมทั้งในปัญหาภัยคุกคามอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ในรูปแบบธรรมดาที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เช่นปัญหายาเสพติด ผู้อพยพ การก่อการร้าย และการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศของโลก ตลอดจนการช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมต่างๆ และการส่งเสริมบทบาทและความเสมอภาคสำหรับสตรี เป็นต้น สำหรับกรณีการเลือกตั้งในพม่านั้นอาเซียนได้กระตุ้นเตือนให้รัฐบาลพม่าใช้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นกลไกเพื่อสร้างความปรองดองในชาติ และหวังว่าการเลือกตั้งของพม่าในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นการเปิดประตูเพื่อการเริ่มต้นใหม่ในพม่าเพื่อให้พม่ามีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลก และเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มด้านประชาสังคมต่างๆ ในพม่าเพื่อให้พม่าสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ ถึงแม้จะเป็นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปก็ตาม

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG