ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เลขาธิการสมาคมอาเซียนให้สัมภาษณ์วีโอเอภาคภาษาไทยก่อนการประชุมสุดยอดสหรัฐฯ-อาเซียนครั้งที่สองที่นครนิวยอร์ค (ตอนที่หนึ่ง)


ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการสมาคมอาเซียนกล่าวถึงนัยสำคัญของการประชุมสุดยอดครั้งที่สองระหว่างสหรัฐฯ กับผู้นำของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน ซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 กันยายนที่นครนิวยอร์ค ว่าเรื่องนี้แสดงถึงความสนใจและการให้ความสำคัญของสหรัฐฯ ต่อบทบาทของสมาคมอาเซียน ซึ่งถึงแม้จะเป็นองค์กรความร่วมมือในระดับภูมิภาคแต่ก็มีเครือข่ายประเทศคู่เจรจาทั่วโลก และทุกฝ่ายให้ความสนใจกับกลุ่มประเทศอาเซียนจากการที่เศรษฐกิจในภูมิภาคอเซียตะวันออกนี้เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมั่นคง ซึ่งสามารถจะช่วยเป็นหัวจักรทางเศรษฐกิจของโลกได้ อย่างไรก็ตามสหรัฐฯ กับประเทศคู่เจรจาอื่นๆ มีความเป็นห่วงและอยากให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับอาเซียนในการจัดการแก้ปัญหาความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ ทั้งในด้านการเมืองและที่เป็นภัยคุกคามซึ่งไม่ใช่ในรูปแบบที่เคยมีมา เช่นการก่อการร้าย การลักลอบค้ามนุษย์ ปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ และปัญหาโลกร้อน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มประเทศอาเซียนสามารถทำหน้าที่เสมือนจุดค้ำจุนเพื่อรองรับปัญหาท้าทายรูปแบบต่างๆ และรักษาความสมดุลย์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจต่างๆ ของโลกได้

เลขาธิการสมาคมอาเซียนกล่าวด้วยว่าบทบาทที่เป็นประโยชน์ของสหรัฐฯ ในความสัมพันธ์กับกลุ่มอาเซียน นอกจากเรื่องการค้า การลงทุน นวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว สหรัฐฯ ยังมีบทบาทสำคัญในแง่การมีกำลังทหารอยู่ในภูมิภาคเอเซียตะวันออก ซึ่งช่วยสร้างเสถียรภาพและความั่นคงให้เกิดขึ้น และมีผลในทางหน่วงเหนี่ยวยับยั้งเหตุวิกฤติใดๆ ที่อาจเกิดจากการประเมินสถานการณ์ผิดพลาด รวมทั้งสหรัฐฯ ยังมีขีดความสามารถด้านการส่งกำลังบำรุงที่จะนำมาใช้ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณกล่าวด้วยว่าจากกรณีพิพาทเรื่องสิทธิครอบครองเหนือหมู่เกาะต่างๆ ในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกของอาเซียนสี่ประทศนั้น กลุ่มประเทศอาเซียนต้องการให้มีเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้ และเชื่อว่าทั้งอาเซียน สหรัฐฯ และจีนต้องทำงานร่วมกันเพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมในเรื่องนี้ โดยสมาคมอาเซียนควรต้องออกมามีบทบาทนำ

รับฟังบันทึกสัมภาษณ์จากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ

คลิ๊กลิงค์เพื่อชมวีดีโอ

http://www.youtube.com/watch?v=iqNNAwbgtdQ

XS
SM
MD
LG