ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การประชุม Asean Regional Forum สามวันจะเริ่มตั้งแต่ 29 มิถุนายนที่บรูไน


The flags of member nations of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) are pictured in Bandar Seri Begawan, April 24, 2013.
The flags of member nations of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) are pictured in Bandar Seri Begawan, April 24, 2013.
การประชุม Asean Regional Forum หรือ ARF โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสมาชิกสมาคมอาเซียนรวมทั้งจากประเทศคู่เจรจาอื่นๆ อีกรวม 27 ประเทศจะมีขึ้นที่ประเทศบรูไนปลายเดือนมิถุนายนนี้ และนอกจากประเด็นเรื่องความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีและปัญหานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแล้ว คาดว่าเรื่องความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับสมาชิกหลายประเทศของอาเซียนก็จะเป็นจุดสนใจของการหารือด้วย ขณะนี้จีนอ้างกรรมสิทธิครอบครองพื้นที่เกือบทั้งหมดในทะเลจีนใต้ ทำให้จีนมีข้อขัดแย้งกับบรูไน มาเลยเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม รวมทั้งไต้หวันด้วย และถึงแม้ประเทศไทยซึ่งไม่ได้มีกรณีพิพาทเรื่องนี้กับจีนจะทำหน้าที่ผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนกับจีนก็ตามแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการผลักดัน Code of Conduct เพื่อเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่กรณีในทะเลจีนใต้หากเกิดเหตุการณ์ขัดแย้งขึ้น

นอกจากประเด็นเรื่องความมั่นคงแล้ว คาดว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมอาเซียนจะหารือเกี่ยวกับปัญหาท้าทายของการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งกำหนดจะมีขึ้นภายในสิ้นปี 2558 ด้วย แต่นาย Murray Hiebert นักวิเคราะห์ด้านเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ของ Center for Strategic and International Studies เตือนว่า สมาชิกบางประเทศของอาเซียน เช่นอินโดนีเซียซึ่งมีผลผลิตทางเศรษฐกิจราวครึ่งหนึ่งของอาเซียนรวมกัน ได้สร้างปัญหาให้กับการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วยการนำมาตรการปกป้องผลประโยชน์ทางการค้ามาใช้ในช่วงหลายปีที่แล้ว ซึ่งทำให้การนำเข้าสินค้าการเกษตรจากต่างประเทศทำได้ยากขึ้น นาย Murray Hiebert กล่าวด้วยว่าบรูไนในฐานะประธานของสมาคมอาเซียนปีนี้อยู่ใต้ความกดดันให้มีการดำเนินการคืบหน้า เพราะหลายฝ่ายกังวลว่าพม่า ซึ่งจะเข้าเป็นประธานสมาคมอาเซียนในปีหน้าอาจไม่สามารถผลักดันเรื่องต่างๆ ที่สำคัญสำหรับอาเซียนได้มากพอ
XS
SM
MD
LG