ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รมต.ตปท.ฟิลิปปินส์กล่าวว่าจะนำกรณีพิพาทเรื่องพรมแดนในทะเลจีนใต้กับจีนเข้าสู่คณะตุลาการตามข้อตกลงเรื่องกฏหมายทะเล


รมต.ตปท.ฟิลิปปินส์กล่าวว่าจะนำกรณีพิพาทเรื่องพรมแดนในทะเลจีนใต้กับจีนเข้าสู่คณะตุลาการตามข้อตกลงเรื่องกฏหมายทะเล

ตัวแทนของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนและจีนกล่าวระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียว่า มีการทำความตกลงเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติ-ซึ่งไม่ผลบังคับผูกพัน-เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติของฝ่ายต่างๆ ในทะเลจีนใต้ ซึ่งอาจนำไปสู่แบบแผนการปฏิบัติที่มีผลผูกพันได้ แต่สมาชิกของอาเซียนบางประเทศ เช่นฟิลิปปินส์ ชี้ว่าแนวทางปฏิบัตินี้ยังคลุมเคลือและไม่สมบูรณ์ รวมทั้งยังไม่มีกรอบความตกลงซึ่งจะใช้แก้ปัญหากรณีพิพาทเรื่องเขตพรมแดนทางทะเลในทะเลจีนใต้ ซึ่งหลายประเทศของอาเซียนมีปัญหากับจีนปักกิ่งและจีนไต้หวันอยู่ ขณะนี้บรูไน มาเลย์เซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ซึ่งล้วนเป็นประเทศสมาชิกของสมาคมอาเซียน ต่างอ้างกรรมสิทธิครอบครองพื้นที่บางส่วนในทะเลจีนใต้ แต่จีนปักกิ่งและจีนไต้หวันอ้างสิทธิครอบครองเหนืออาณาบริเวณของทะเลจีนใต้ทั้งหมด โดยอ้างพื้นฐานจากแผนที่เก่าหลายร้อยปีซึ่งมีใช้ก่อนกฏหมายการเดินเรือทะเลในปัจจุบัน

นาย Albert Del Rosario รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์กล่าวว่า ฟิลิปปินส์จะนำกรณีพิพาทเรื่องพื้นที่ในทะเลจีนใต้กับจีนนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะตุลาการตามข้อตกลงขององค์การสหประชาชาติเรื่องกฏหมายทะเลหรือ UNCLOS ถึงแม้จีนจะไม่ร่วมด้วยก็ตาม รัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์กล่าวด้วยว่าพื้นที่ซึ่งเป็นกรณีพิพาทกับจีนนี้อยู่ใต้ข้อตกลงการป้องกันตนเองร่วมกันระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐฯ ในขณะที่จีนได้ตำหนิท่าทีของสหรัฐฯ ซึ่งกล่าวว่าเสรีภาพของการเดินเรือในทะเลจีนใต้เป็นเรื่องซึ่งอยู่ในผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐฯ ด้วย

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG