ลิ้งค์เชื่อมต่อ

8 คำถามที่นายจ้างในสหรัฐไม่มีสิทธิสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน


8 คำถามที่นายจ้างในสหรัฐไม่มีสิทธิสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน

ผู้สัมภาษณ์หรือตัวแทนนายจ้างในสหรัฐ ไม่มีสิทธิถามคำถามบางอย่างระหว่างการสัมภาษณ์งานเนื่องจากเหตุผลทางกฎหมาย ซึ่งมีด้วยกัน 8 คำถาม

คำถามแรกคือคำถามว่าอายุเท่าไหร่? เพราะสหรัฐมีกฎหมายปกป้องไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติในที่ทำงานสำหรับลูกจ้างอายุเกิน 40 ปีในกรณีที่นายจ้างต้องการพนักงานอายุน้อย แต่ในทางกลับกัน ยังไม่มีกฎหมายปกป้องลูกจ้างอายุต่ำกว่า 40 ปีในสหรัฐ อย่างไรก็ตาม นายจ้างสามารถตั้งคำถามได้ว่าผู้ถูกสัมภาษณ์นั้นอายุเกิน 18 ปีหรือยัง

คำถามต้องห้ามข้อที่ 2 คือ แต่งงานหรือยัง? หรือคำถามอื่นๆเพื่อสืบทราบสถานะภาพของผู้ถูกสัมภาษณ์ เพราะอาจถูกมองได้ว่านายจ้างเลือกปฏิบัติเพราะต้องการลูกจ้างที่ยังโสด ไม่มีพันธะทางครอบครัว แม้กระทั่งคำถามที่ดูไม่มีอะไรอย่าง “คุณต้องการให้เรียกว่านางหรือนางสาว” ก็ถือเป็นคำถามต้องห้ามในอเมริกาเช่นกัน

คำถามว่า “คุณตั้งครรภ์อยู่หรือเปล่า” ก็เป็นคำถามที่ห้ามสัมภาษณ์นะครับ เพราะตามกฎหมายชี้ชัดว่า นายจ้างไม่สามารถปฏิเสธการจ้างงานเนื่องด้วยเหตุผลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ หรือเพราะเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าไม่พอใจ

คำถามต่อมาคือคำถามเกี่ยวกับสถานะความเป็นพลเมือง เช่น “คุณเป็นพลเมืองสหรัฐหรือเปล่า” เพราะตามกฏหมายกำหนดไว้ว่า สถานะความเป็นพลเมืองหรือคนต่างด้าวไม่สามารถนำมาใช้พิจารณาระหว่างกระบวนการจ้างงานได้

คำถามถึงเชื้อชาติของผู้ถูกสัมภาษณ์ก็ถือเป็นคำถามต้องห้ามเช่นกัน กฎหมายสหรัฐระบุว่านายจ้างมิอาจเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างตามเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศหรือประเทศที่ถือกำเนิด โดยนายจ้างสามารถขอให้ลูกจ้างเปิดเผยเชื้อชาติได้ตามความสมัครใจของตัวลูกจ้างเองเพื่อจุดประสงค์ในการรับรองความถูกต้องเท่านั้น

ในทำนองเดียวกัน คำถามว่า “คุณนับถือศาสนาอะไร” ก็เป็นสิ่งที่นายจ้างไม่มีสิทธิสัมภาษณ์เพราะถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน นายจ้างอาจสงสัยได้ถึงตารางวันหยุดทางศาสนาของผู้ที่ตนจะจ้าง หรืออาจอยากทราบว่าผู้สมัครนั้นมาทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ได้หรือไม่ด้วยเหตุผลทางศาสนา แต่ไม่มีสิทธิใช้ข้ออ้างด้านศาสนานี้ในการกีดกันผู้สมัครงานบางคนอย่างจงใจ โดยกฎหมายกำหนดให้นายจ้างให้ความร่วมมือกับลูกจ้างในการปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนาของลูกจ้างผู้นั้นด้วย

คำถามต้องห้ามคำถามที่ 7 คือ “คุณผิดปกติหรือทุพพลภาพด้านไหนหรือเปล่า” ซึ่งดูเหมือนจะเป็นคำถามสำคัญเพื่อตัดสินว่าผู้ถูกสัมภาษณ์นั้นจะปฏิบัติงานได้ตามที่กำหนดไว้หรือไม่ แต่กฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่านายจ้างไม่สามารถปฏิเสธการจ้างงานด้วยเหตุผลที่ผู้สมัครผู้นั้นผิดปกติทางร่างกายหรือจิตใจ นอกจากนี้ นายจ้างยังไม่มีสิทธิถามถึงความเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดในอดีตอีกด้วย

และก็มาถึงคำถามต้องห้ามคำถามสุดท้ายสำหรับนายจ้างในอเมริกา นั่นคือคำถามว่า “คุณใช้ยาหรือสูบบุหรี่ หรือดื่มเหล้าหรือไม่” ซึ่งที่จริงแล้วเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบริษัท แต่หากนายจ้างตั้งคำถามนี้อย่างไม่พิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบอาจทำให้เกิดปัญหาทางกฎหมายขึ้นมาได้ โดยนายจ้างสามารถถามอย่างตรงไปตรงมาว่าใช้ยาเสพติดผิดกฎหมายหรือไม่ แต่ไม่มีสิทธิถามว่าใช้ยาชนิดใดตามใบสั่งจากแพทย์อยู่หรือไม่

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG